Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ

Quy hoạch sử dụng đất quận phường Châu Văn Liêm được thể hiện trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Ô Môn - TP Cần Thơ.

Phường Châu Văn Liêm có diện tích khoảng 9,56km², nằm ở trung tâm quận Ô Môn, có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Phước Thới, phía tây giáp phường Thới Hòa và huyện Thới Lai, phía nam giáp phường Trường Lạc và huyện Thới Lai, phía bắc giáp phường Thới An và phường Thới Hòa.

Về quy hoạch, UBND TP Cần Thơ đã công khai quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Theo tính chất quy hoạch, quận Ô Môn là khu đô thị mới của TP Cần Thơ, là đầu mối giao thông về đường bộ, đường thủy, đường sắt, trung tâm giao dịch quốc tế, trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo cấp quốc gia và quốc tế. Trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ cấp quốc gia. Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công viên chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao sông Hậu. Trung tâm văn hóa - hội chợ triển lãm cấp vùng và quốc gia. Trung tâm du lịch cảnh quan và sinh thái cấp vùng. Các khu ở tập trung, khu ở sinh thái vườn.

Như vậy, phường Châu Văn Liêm nằm trong hướng phát triển theo quyết định quy hoạch quận Ô Môn, TP Cần Thơ nói trên.

Quy hoạch sử dụng đất phường Châu Văn Liêm được thể hiện trong bản đồ quy hoạch TP Cần Thơ.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất phường Châu Văn Liêm thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Ô Môn - TP Cần Thơ:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Phường Châu Văn Liêm trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Châu Văn Liêm thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Ô Môn - TP Cần Thơ.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP Cần Thơ - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Ô Môn - TP Cần Thơ.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Châu Văn Liêm trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Ô Môn - TP Cần Thơ TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Châu Văn Liêm TẠI ĐÂY.