Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Quy hoạch sử dụng đất phường Dư Hàng Kênh được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch TP Hải Phòng mới nhất

Dư Hàng Kênh là một phường thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Phường Dư Hàng Kênh có diện tích 1,18 km². Về địa giới hành chính phường Dư Hàng Kênh phía đông giáp quận Ngô Quyền; phía tây giáp phường Nghĩa Xá; phía nam giáp phường Kênh Dương; phía bắc giáp phường Hàng Kênh.

  Phường Dư Hàng Kênh trên bản đồ Google vệ tinh. 

Dư Hàng Kênh là một phường của quận Lê Chân, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất phường Dư Hàng Kênh cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất quận Lê Chân. Quy hoạch sử dụng đất quận Lê Chân được xác định theo bản đồ đồ hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Dư Hàng Kênh được thể hiện trên bản đồ hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

  Quy hoạch sử dụng đất phường Dư Hàng Kênh được thể hiện trên bản đồ hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025. 

  Ký hiệu sử dụng đất. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Dư Hàng Kênh theo bản đồ hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Dư Hàng Kênh TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.