Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất phường Đức Chính được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều.

Đức Chính là một phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Phường có diện tích 6,28 km². Phường Đức Chính có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Xuân Sơn; phía tây giáp phường Hồng Phong và các xã Việt Dân, Tân Việt; phía nam giáp các phường Đông Triều, Hưng Đạo và Hồng Phong; phía bắc giáp phường Tràng An và các xã An Sinh, Tân Việt.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Phường Đức Chính trên bản đồ Google vệ tinh.

Đức Chính là một phường của thị xã Đông Triều, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất phường Đức Chính cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất thị xã Đông Triều. Quy hoạch sử dụng đất thị xã Đông Triều được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều, bản đồ này được UBND thị xã Đông Triều công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đức Chính được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Đức Chính được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đức Chính, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đức Chính theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Đức Chính TẠI ĐÂY.