Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất phường Đức Giang, quận Long Biên được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phân khu N10 của TP Hà Nội.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Đức Giang là một trong 14 phường thuộc quận Long Biên. Theo cổng thông tin điện tử phường có diện tích đất tự nhiên là 240,6 ha; phía Đông giáp phường Giang Biên; phía Tây giáp phường Thượng Thanh; phía Nam giáp các phường Gia Thụy, Việt Hưng; phía Bắc giáp các phường Thượng Thanh, Giang Biên.

Trên địa bàn của phường có nhiều dự án lớn đang được triển khai, trong số đó nổi bật có dự án xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê tuyến đê hữu Đuống, đoạn từ cầu Đuống đến đình Hội Xá phường Đức Giang và Giang Biên của Ban QLDAĐTXD quận Long Biên với diện tích quy hoạch lên tới 4,2 ha.

Phường Đức Giang nằm trong quy hoạch Phân khu N10 TP Hà Nội. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất phường Đức Giang được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất của phân khu này.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đức Giang căn cứ theo quy hoạch Phân khu N10:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Đức Giang trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đức Giang. (Nguồn: Vietpalm).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. (Nguồn: Vietpalm).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đức Giang phần thuộc Phân khu N10: Xem và tải về TẠI ĐÂY