Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Quy hoạch sử dụng đất phường Lam Sơn được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

Lam Sơn là một phường thuộc quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Phường Lam Sơn có diện tích 0,5 km². Về địa giới hành chính phường Lam Sơn phía đông giáp phường Cát Dài; phía nam giáp phường Niệm Nghĩa; phía tây giáp quận Hồng Bàng; phía bắc giáp quận An Dương.

  Phường Lam Sơn trên bản đồ Google vệ tinh. 

Lam Sơn là một phường của quận Lê Chân, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất phường Lam Sơn cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất quận Lê Chân. Quy hoạch sử dụng đất quận Lê Chân được xác định theo bản đồ đồ hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Lam Sơn được thể hiện trên bản đồ hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.

  Quy hoạch sử dụng đất phường Lam Sơn được thể hiện trên bản đồ hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025. 

  Ký hiệu sử dụng đất. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Lam Sơn theo bản đồ hoạch sử dụng đất của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đến năm 2025.: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Lam Sơn TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.