Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất phường Lam Sơn có thể xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Phường Lam Sơn là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa với diện tích 0,91 km².

Phường nằm ở trung tâm TP Thanh Hóa với phía đông giáp phường Đông Hương và phường Đông Sơn; phía tây giáp phường Ba Đình và phường Tân Sơn; phía nam giáp phường Đông Vệ và phường Ngọc Trạo; phía bắc giáp phường Điện Biên và phường Trường Thi.

Trên địa bàn phường có quảng trường Lê Lợi, công viên Hội An, Tòa án Nhân dân TP Thanh Hóa, nhà Văn hóa Lao động tỉnh Thanh Hóa,...

Ngoài ra, từ trung tâm phường tới sân bay Thọ Xuân cách khoảng 37 km; tới TP Sầm Sơn cách khoảng 16 km; tới ga Thanh Hóa khoảng ba km.

Quy hoạch sử dụng đất phường Lam Sơn có thể xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa. Đây là bản đồ được UBND tỉnh phê duyệt năm 2023.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Lam Sơn căn cứ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa:

  Phường Lam Sơn trên bản đồ Google vệ tinh. 

  Quy hoạch sử dụng đất phường Lam Sơn được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.