Quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất quận phường Lộc Thọ được thể hiện trong bản đồ quy hoạch TP Nha Trang đến năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa.

Phường Lộc Thọ có diện tích khoảng 1,4km², có vị trí cụ thể như sau: phía đông giáp biển đông, phía tây giáp phường Phước Tân, Phước Tiến và Tân Lập, phía nam giáp phường Vĩnh Hòa, phía bắc giáp phường Xương Huân.

Theo quyết định số 1396, TP Nha Trang là một trong những trung tâm du lịch, trung tâm tổ chức sự kiện có ý nghĩa quốc gia và quốc tế, trung tâm kinh tế, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo và y tế của vùng Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên; trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Khánh Hòa; có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

Như vậy, phường Lộc Thọ nằm trong hướng phát triển theo quyết định số 1396 quy hoạch TP Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa nói trên.

Quy hoạch sử dụng đất quận phường Lộc Thọ được thể hiện trong bản đồ quy hoạch TP Nha Trang.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất phường Lộc Thọ thể hiện trên bản đồ quy hoạch đến năm 2020 của tỉnh Khánh Hòa:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 1.

Phường Lộc Thọ trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Lộc Thọ thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Lộc Thọ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Nha Trang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Lộc Thọ TẠI ĐÂY.

Bản đồ quy hoạch
 
chọn