Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, TP Thủ Đức

Quy hoạch sử dụng đất quận phường Tăng Nhơn Phú A được thể hiện trên bản đồ quy hoạch quận 9, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch TP HCM

Phường Tăng Nhơn Phú A với tổng diện tích 4,52 km². Từ năm 2021, quận 9 sáp nhập với quận 2 và quận Thủ Đức, thành lập thành phố Thủ Đức. Phường Tăng Nhơn Phú A nằm ở phía đông TP Thủ Đức.

Vị trí cụ thể của phường Tăng Nhơn Phú như sau: Phía đông giáp các phường Tân Phú và Long Thạnh Mỹ; phía tây giáp các phường Hiệp Phú và Tăng Nhơn Phú B; phía nam giáp phường Tăng Nhơn Phú B; phía bắc giáp các phường Hiệp Phú và Tân Phú.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, một trong những hướng phát triển không gian thành phố là hướng chính phía đông.

Hướng này có hành lang phát triển là Xa lộ Hà Nội, cùng với đó là sự phát triển của các khu đô thị mới có mật độ xây dựng cao, đồng bộ về hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị.

Như vậy, phường Tăng Nhơn Phú A nằm trong hướng phát triển không gian phía chính đông của TP HCM nói trên.

Quy hoạch sử dụng đất quận phường Tăng Nhơn Phú A được thể hiện trong bản đồ quy hoạch quận 9; bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất phường Tăng Nhơn Phú A thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tăng Nhơn Phú A , quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 1.

Phường Tăng Nhơn Phú A tên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tăng Nhơn Phú A , quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Tăng Nhơn Phú A thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tăng Nhơn Phú A , quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tăng Nhơn Phú A , quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất phường Tăng Nhơn Phú A thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tăng Nhơn Phú A , quận 9, TP Thủ Đức - Ảnh 5.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Tăng Nhơn Phú A trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 9 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Tăng Nhơn Phú A trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.