Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 9, Thủ Đức, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất quận 9 được thể hiện trong bản đồ quy hoạch quận 9, bản đồ định hướng phát triển không gian và bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của TP HCM.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch TP HCM

Quận 9 là quận có vị trí độc lập, nằm về phía đông của TP HCM, từ năm 2021, quận 9 sáp nhập cùng hai quận là: Quận 2 và Thủ Đức, thành lập thành phố Thủ Đức. Quận 9 tiếp giáp với ranh giới tỉnh Đồng Nai và được bao bọc toàn bộ bởi sông Đồng Nai ở phía đông.

Phía đông quận 9 giáp tỉnh Đồng Nai (qua sông Đồng Nai); phía tây giáp với quận 2 qua sông Rạch Chiếc, rạch Bà Cua và đường Tân Lập; phía nam giáp tỉnh Đồng Nai qua sông Đồng Nai; phía bắc giáp quận Thủ Đức qua Xa lộ Hà Nội.

Tổng diện tích quận 9 là 11.389,62 ha, với 13 phường trực thuộc là: Hiệp Phú, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Trường Thạnh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 9, Thủ Đức TP HCM - Ảnh 1.

Một góc quận 9, TP HCM. (Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng).

Về quy hoạch quận 9, ngày 12/11/2012, UBND TP HCM đã ban hành Quyết định số 5758/QĐ-UBND về duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 9 đến năm 2020, tỷ lệ 1/10.000. Quy hoạch này vẫn có hiệu lực cho đến khi quy hoạch mới được lập, công bố.

Về tính chất của khu vực quy hoạch: Quận 9 là đơn vị hành chính cấp quận, tính chất chức năng có thay đổi so với quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 1999: Khu dân dụng thương mại – dịch vụ, du lịch, văn hóa, đào tạo giáo dục và tiểu thủ công nghiệp cấp khu vực và thành phố, là một phần đô thị khoa học công nghệ của thành phố.

Cơ cấu sử dụng đất quận 9 đến năm 2020 là: Đất dân dụng 3.767,96 ha, chiếm 33,08%, trong đó, đất ở chiếm 2.261,97 ha, chiếm 19,86%; Đất khác trong khu dân dụng 2.587,74 ha, chiếm 22,72%; Đất ngoài dân dụng 5.033,92 ha, chiếm 44,2%.

Về định hướng phát triển không gian, quận 9 được coi là khu dân dụng thương mại - dịch vụ, du lịch, văn hóa, đào tạo giáo dục và tiểu thủ công nghiệp cấp khu vực và thành phố, là một phần đô thị khoa học công nghệ hiện đại của thành phố.

Quận 9 có các khu chức năng chính bao gồm: Khu dân cơ, khu đô thị trung tâm, khu công nghệ - công nghệ cao và các khu vực có chức năng đô thị khác.

Tại khu vực ở, mục tiêu là hiện hữu, ổn định chỉnh trang, xây dựng và phát triển mới. Khu các đơn vị ở hiện hữu ổn định chỉnh trang bao gồm: Vị trí phía tây bắc của quận, giới hạn từ Xa lộ Hà Nội đến sông Rạch Chiếc và khu công nghệ cao (bao gồm các khu dân cư tại phường Phước Bình, phường Phước Long A, phường Phước Long B, phường Tăng Nhơn Phú A, phường Tăng Nhơn Phú B, phường Hiệp Phú, phường Tân Phú, phường Long Thạnh Mỹ). Khu các đơn vị ở xây dựng, phát triển mới bao gồm: Vị trí phần còn lại của quận 9 (bao gồm các khu dân cư tại phường Phú Hữu, phường Long Trường, phường Trường Thạnh, phường Long Bình và phường Long Phước).

Về khu vực đô thị, hệ thống trung tâm cấp khu vực và thành phố: Dự kiến bố trí 2 khu Thương mại Dịch vụ đa năng cấp khu vực và thành phố, (khu đô thị vệ tinh) bao gồm: Khu trung tâm dịch vụ đa năng cấp khu vực (khu đô thị mới GS), vị trí tại phường Long Bình, khu trung tâm thương mại dịch vụ đa năng phía đông thành phố (khu đô thị mới Tam Đa), vị trí tại phường Trường Thạnh và phường Long Trường. Cùng với đó là các công trình khác như: Công trình công cộng, mạng lưới giáo dục, mạng lưới y tế, mạng lưới thể dục thể thao và công viên cây xanh.

Về khu vực Công nghệ - Công nghệ cao, cơ sở công nghiệp giữ lại: Nhà máy dệt Phong Phú, tại phường Tăng Nhơn Phú B. Khu công nghiệp Phú Hữu tại phường Phú Hữu. Tập trung các cơ sở sản xuất không ô nhiễm trên địa bàn quận và khai thác tiềm năng vận tải của sông Đồng Nai. Khu công nghệ cao tại phường Tăng Nhơn Phú A, phường Long Thạnh Mỹ, phường Tân Phú. Dự kiến hình thành Khu công nghệ cao thứ 2, tại phường Long Phước.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất quận 9 thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung quận 9 và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 9, Thủ Đức TP HCM - Ảnh 2.

Quận 9 trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 9, Thủ Đức TP HCM - Ảnh 3.

Quy hoạch sử dụng đất quận 9 thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung 1uận 9. (Nguồn: Sở QH&KT TP HCM).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 9, Thủ Đức TP HCM - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất quận 9 thể hiện trên Bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM. (Nguồn: Sở QH&KT TP HCM).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 9, Thủ Đức TP HCM - Ảnh 5.

Kí hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch (Nguồn: Sở QH & KT TP HCM).

- Xem và tải về toàn văn quyết định phê duyệt quy hoạch quận 9 TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất quận 9 trên bản đồ định hướng phát triển không gian và bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

- Cập nhật quy hoạch sử dụng đất quận 9 TẠI ĐÂY.