Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất quận thị trấn Phồn Xương được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang mới nhất

Thị trấn Phồn Xương có diện tích 8,55 km², nằm ở vị trí trung tâm huyện Yên Thế, từng là căn cứ địa của Khởi nghĩa Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Đồng Lạc và xã Đồng Tâm, phía tây giáp xã Tân Hiệp, phía nam giáp huyện Tân Yên, phía bắc giáp xã Tam Hiệp.

 

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế đến năm 2030.

Theo quy hoạch huyện Yên Thế được phát triển theo tính chất: Là trung tâm kinh tế tổng hợp của huyện Yên Thế và khu vực phụ cận, gồm các chức năng như văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ và các khu đô thị được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Như vậy, thị trấn Phồn Xương nằm trong hướng phát triển theo quyết định quy hoạch huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang nói trên.

Dưới đây là kế hoạch sử dụng đất thị trấn Phồn Xương thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Thị trấn Phồn Xương trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phồn Xương thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phồn Xương trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất thị trấn Phồn Xương TẠI ĐÂY.