Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất TP Đà Lạt được thể hiện trong bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.

 

Đà Lạt là một thành phố trực thuộc tỉnh và tỉnh lị tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, ở độ cao 1.500 m so với mặt nước biển và diện tích tự nhiên: 393,29 km². Đà Lạt là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam với nhiều khu du lịch. Địa bàn thành phố có hồ Tuyền Lâm, thác Da Hiông...

Vị trí địa lý của TP Đà Lạt như sau: Phía đông và đông nam giáp huyện Đơn Dương; phía tây giáp huyện Lâm Hà; phía nam giáp huyện Đức Trọng; phía bắc giáp huyện Lạc Dương.

TP Đà Lạt có 16 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 12 phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 4 xã: Tà Nung, Trạm Hành, Xuân Thọ, Xuân Trường.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất TP Đà Lạt được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt. Đây là bản đồ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 9/11/2023.

  Thành phố Đà Lạt thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

 

  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TP Đà Lạt  theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Đà Lạt. 

 

 

 

 Chú thích ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

 

- Xem chi tiết Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt. TẠI ĐÂY

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất TP Đà Lạt trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt. TẠI ĐÂY

- Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất TP Đà Lạt. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.