Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Quy hoạch sử dụng đất xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Khánh Hòa mới nhất 

Cam An Bắc là một xã miền núi thuộc phía nam huyện Cam Lâm, nằm cách trung tâm huyện khoảng 10km, có diện tích tự nhiên khoảng 2.037,7 ha, diện tích đất chưa sử dụng 566.93 ha. Tính đến năm 2019, trên địa bàn xã có tổng số hộ 1.468 hộ, số nhân khẩu 6.564 khẩu. 

Phía đông và phía bắc của xã Cam An Bắc giáp với xã Cam Hiệp Nam, phía tây giáp với Cam Phước Tây, phía nam giáp với xã Cam An Nam.

 

 Xã Cam An Bắc trên bản đồ Google vệ tinh.

 

Quy hoạch sử dụng đất xã Cam An Bắc có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bản đồ quy hoạch này được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt ngày 18/2. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam An Bắc căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa:

 

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam An Bắc theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

 

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Cam An Bắc theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Cam An Bắc TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính