Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất xã Dương Quang được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gia Lâm.

Dương Quang là một xã nằm ở cuối huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Xã có diện tích đất tự nhiên là 5,28 km2, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 320 hecta. Về vị trí địa lý xã Dương Quang phía đông giáp 2 xã: Song Liễu và Xuân Lâm, đều thuộc huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; phía nam giáp thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; phía tây giáp xã Dương Xá; phía bắc giáp xã Phú Thị, xã Kim Sơn; phía đông nam giáp xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Trên địa bàn của xã có nhiều dự án đang lập kế hoạch để triển khai trong đó nổi bật là Dự án: Giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Dương Quang trên bản đồ Google vệ tinh.

Dương Quang là một xã của huyện Gia Lâm, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Dương Quang cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm. Quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gia Lâm, bản đồ này được UBND huyện Gia Lâm công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Dương Quang được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gia Lâm.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Dương Quang, Gia Lâm, Hà Nội - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Dương Quang theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Gia Lâm: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Dương Quang TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.