Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Hà được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Trì.

Duyên Hà là một xã thuộc huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Xã nằm ở phía đông huyện Thanh Trì. Ranh giới hành chính như sau: Phía đông giáp, sông Hồng và xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì; phía nam giáp xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì; phía tây giáp xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì; phía bắc giáp xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì và xã Văn Đức, huyện Gia Lâm (ranh giới tự nhiên là sông Hồng).

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch Hà Nội 

Trên địa bàn của xã có nhiều dự án đang lập kế hoạch để triển khai trong đó nổi bật là dự án Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Duyên Hà trên bản đồ Google vệ tinh.

Duyên Hà là một xã của huyện Thanh Trì, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Hà cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì. Quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Trì được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Trì, bản đồ này được UBND huyện Thanh Trì công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Hà được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Trì.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Hà theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thanh Trì: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Hà TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.