Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Thái, huyện Thường Tín được xác định theo đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội mới nhất

Theo cổng thông tin điện tử, Duyên Thái là xã ở Đông Bắc huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 3,83 km2, dân số 11.818 người, đa số là người Kinh; phía Bắc giáp xã Đông Mỹ và xã Liên Ninh (thuộc huyện Thanh Trì); phía Nam giáp xã Văn Bình, phía Đông và Đông Nam giáp xã Ninh Sở và xã Liên Phương, phía Tây giáp xã Nhị Khê.

Xã Duyên Thái đang trong quá trình đô thị hóa, hiện nay địa bàn của xã đất canh tác chiếm diện tích khá lớn. Dự kiến trong năm 2024 xã sẽ có nhiều dự án lập kế hoạch để triển khai.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Thái được xác định theo bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030. Bản đồ được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Thái căn cứ theo bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Duyên Thái trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Thái căn cứ theo bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Duyên Thái theo bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.