Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Quy hoạch sử dụng đất quận xã Lan Mẫu được thể hiện trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Xã Lan Mẫu có diện tích 11,68 km², có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Yên Sơn, phía tây và phía nam giáp huyện Yên Dũng, phía bắc giáp các xã Phương Sơn, Chu Điện.

Về quy hoạch, ngày 21/10/2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã công khai quyết định số 1182/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000). Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Theo quy hoạch huyện Lục Nam được phát triển theo tính chất: Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ du lịch sinh thái - văn hóa, lễ hội, là một trong các trung tâm phát triển dịch vụ vận tải, công nghiệp, nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao và đô thị thuộc tiểu vùng trung tâm của tỉnh Bắc Giang. Là khu vực liên kết với các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương và Quảng Ninh của tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra huyện Lục Nam còn có vai trò quan trọng về Quốc phòng an ninh của Vùng thủ đô và là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy của tỉnh.

Như vậy, xã Lan Mẫu nằm trong hướng phát triển theo quyết định quy hoạch huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nói trên.

Quy hoạch sử dụng đất xã Lan Mẫu được thể hiện trong bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Lan Mẫu thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Lan Mẫu trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Lan Mẫu thể hiện trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Lan Mẫu trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Lan Mẫu TẠI ĐÂY.

chọn
Kinh Bắc đặt mục tiêu tăng lãi gấp 4 lần, sắp ký kết dự án hàng tỷ USD với đơn vị sản xuất sản phẩm cho Apple
Tại ĐHĐCĐ thường niên, lãnh đạo Kinh Bắc đã thông tin về hàng loạt kế hoạch ký kết dự án mới với đối tác trong vài tuần tới, đẩy mạnh mảng nhà ở xã hội, tiềm năng các KCN mới tại các tỉnh Long An, Quảng Ninh,...