Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín được xác định theo đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030.

Theo cổng thông tin điện tử, xã Nghiêm Xuyên nằm ở phía Nam huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 6,01 km2, dân số 6.451 người, đa số là người Kinh. Về địa giới hành chính xã Nghiêm Xuyên phía Bắc giáp xã Dũng Tiến, phía Nam giáp xã Phượng Dực (huyện Phú Xuyên), phía Đông giáp xã Tô Hiệu, phía Tây giáp xã Châu Mai (huyện Thanh Oai). Xã Nghiêm Xuyên hiện nay gồm 3 thôn: Nghiêm Xá, Cống Xuyên, Liễu Viên.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Xã Nghiêm Xuyên đang trong quá trình đô thị hóa, hiện nay địa bàn của xã đất canh tác chiếm diện tích khá lớn. Dự kiến trong năm 2021 xã sẽ có nhiều dự án đang lập kế hoạch để triển khai, trong đó nổi bật là dự án Đường trục liên xã Nghiêm Xuyên - Dũng Tiến.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Nghiêm Xuyên được xác định theo bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030. Bản đồ được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nghiêm Xuyên căn cứ theo bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Nghiêm Xuyên trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nghiêm Xuyên căn cứ theo bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Nghiêm Xuyên theo bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.