Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân được thể hiện trong bản đồ quy hoạch chung huyện Nhà Bè, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Xã Phú Xuân là một xã thuộc huyện Nhà Bè (TP HCM), có diện tích 10,02 km².

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch TP HCM

Vị trí cụ thể của xã Phú Xuân như sau: Phía đông giáp tỉnh Đồng Nai với ranh giới là sông Nhà Bè; phía tây giáp các xã Nhơn Đức và Phước Kiển; phía nam giáp huyện Cần Giờ (qua sông Soài Rạp) và xã Long Thới; phía bắc giáp thị trấn Nhà Bè.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, một trong những hướng phát triển không gian thành phố là hướng chính phía nam.

Hướng này hành lang phát triển là tuyến Nguyễn Hữu Thọ với điều kiện địa chất thủy văn đặc biệt, nhiều sông rạch, có khả năng phát triển về quỹ đất đô thị và điều kiện phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; tuân thủ quy định bảo vệ sông rạch, phát huy thế mạnh đặc thù sông nước với mật độ xây dựng thấp, không làm giảm diện tích mặt nước phục vụ cho tiêu thoát nước của thành phố.

Như vậy, xã Phú Xuân nằm trong hướng phát triển không gian phía chính nam của TP HCM nói trên.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân thể hiện trên bản đồ quy hoạch chung huyện Nhà Bè và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM - Ảnh 1.

Xã Phú Xuân thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM - Ảnh 2.

Xã Phú Xuân trên bản đồ quy hoạch chung huyện Nhà Bè đến năm 2020.

Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM - Ảnh 3.

Kí hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch chung huyện Nhà Bè đến năm 2020.

Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

Đường sẽ mở ở xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP HCM - Ảnh 5.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Nhà Bè TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

- Cập nhật thêm quy hoạch sử dụng đất xã Phú Xuân TẠI ĐÂY.