Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Tân Phúc có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Tân Phúc là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm về phía đông bắc của huyện và có diện tích hành chính là 4,63 km2. Dân số tính đến năm 2019 là 4.593 người, mật độ dân số đạt 974 người/km2. Cạnh phía tây của xã Tân Phúc là sông Bún.

Về ranh giới hành chính, phía bắc của xã Tân Phúc giáp các xã Bãi Sậy và xã Bắc Sơn (huyện Ân Thi), phía tây giáp xã Đào Dương (huyện Ân Thi), phía nam giáp các xã Quang Vinh và Hoàng Hoa Thám (huyện Ân Thi), phía đông giáp tỉnh Hải Dương.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Tân Phúc có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Phúc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

Xã Tân Phúc trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tân Phúc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Tân Phúc theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Tân Phúc. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Ân Thi. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.