Ban hành Qui định khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ban hành Qui định khung giá các loại rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Qui định khung giá các loại rừng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, gồm:

Thứ nhất: Khung giá các loại rừng trên địa bàn TP được xác định gồm: Khung giá rừng tự nhiên là: rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất; Khung giá rừng trồng là: rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.

Thứ hai: Khung giá rừng tự nhiên phân theo trạng thái rừng áp dụng trên địa bàn TP Hà Nội.

Khung giá các loại rừng được xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội, bao gồm khung bảng giá cho các huyện, thị xã có rừng, gồm: Huyện Ba Vì, huyện Chương Mỹ, huyện Mỹ Đức, huyện Quốc Oai, huyện Sóc Sơn, huyện Thạch Thất, Thị xã Sơn Tây.

Khung giá rừng được xác định bằng phương pháp định giá chung đói với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất thuộc sở hữu toàn dân theo qui định tại Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT, ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT qui định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng và các qui định của pháp luật khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/4/2020.


chọn