Bán thành công 102 triệu cổ phiếu, CEO đổ gần 500 tỉ đồng vào ba công ty con

Công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (mã chứng khoán: CEO) vừa công bố sẽ góp thêm gần 500 tỉ đồng vào CEO Vân Đồn, CEO Nha Trang và CEO Xây dựng để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Số tiền Tập đoàn CEO sẽ góp thêm 292,5 tỉ đồng vào Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vân Đồn (CEO Vân Đồn), thời điểm thực hiện góp vốn quí III/2019, đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nha Trang (CEO Nha Trang) sẽ được góp thêm 171,2 tỉ đồng cùng thời điểm quí III/2019. Ngoài ra, Tập đoàn CEO cũng góp thêm 20,4 tỉ đồng vào Công ty cổ phần Xây dựng C.E.O (CEO Xây dựng), thời điểm góp vốn cũng vào quí III năm nay.

Như vậy, CEO sẽ góp tổng cộng gần 484,2 tỉ đồng vào ba công ty con. Hiện tại Tập đoàn CEO đang nắm giữ 65% vốn điều lệ của CEO Vân Đồn, 99% của CEO Nha Trang và 51% tại CEO Xây dựng.

Mới đây, CEO cũng vừa phát hành thành công 102,9 triệu cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lơn 1.029 tỉ đồng từ 1.544 tỉ lên 2.573 tỉ đồng. Đợt phát hành cổ phiếu này bắt đầu từ đầu tháng 6 với tỉ lệ 3:2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng 1 quyền, 3 quyền được mua 2 cổ phiếu mới).

Đợt huy động vốn này nhằm phát triển các dự án tại Nha Trang và Vân Đồn. Tại ĐHCĐ năm 2019, công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 3.200 tỉ đồng, tăng trưởng 34% so với năm 2018; lợi nhuận sau thế ước 445 tỉ đồng, tăng trưởng 20%.

chọn