CEO Group tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.000 tỉ đồng từ việc bán 102 triệu cổ phiếu

Tập đoàn CEO (mã cố phiếu CEO) vừa có văn bản công bố kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ với hơn 102 triệu cổ phiếu được phát hành.

Trong đó, 85,4/102,9 triệu cổ phiếu đã được phát hành cho các cổ công hiện hữu. Số cổ phiếu còn lại là 17,4 triệu cổ phần.

Thông qua việc phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh, cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua của đợt chào bán để tăng vốn điều lệ trên, CEO đã phân phối 17,4 triệu cổ phiếu này cho các cổ đông gồm: Ông Nguyễn Văn Sơn 5,3 triệu cổ phiếu, bà Đỗ Thị Ngọc 2,9 triệu cổ phiếu, bà Trương Thị Thu Hương 2,7 triệu cổ phiếu, bà Đoàn Thị Thanh Hằng 2 triệu cổ phiếu, số cổ phiếu còn lại phân phối cho Thái Phương Quế là 3 triệu cổ phiếu.

Như vậy, đợt phát hành cổ 102,9 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phần này đã đem lại cho Tập đoàn C.E.O 1.029 tỉ đồng từ 1.544 tỉ lên 2.573 tỉ đồng. Đợt phát hành cổ phiếu này bắt đầu từ đầu tháng 6 với tỉ lệ 3:2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng 1 quyền, 3 quyền được mua 2 cổ phiếu mới).

Được biết, đây là đợt huy động vốn để CEO phát triển một số dự án từ Vân Đồn đến Nha Trang. 

Tại ĐHCĐ năm 2019, công ty đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 3.200 tỉ đồng, tăng trưởng 34% so với năm 2018; lợi nhuận sau thế ước 445 tỉ đồng, tăng trưởng 20%.

chọn