Becamex TDC thoát lỗ nhờ bán tài sản sau 6 tháng đầu năm

Sau nửa đầu năm kinh doanh, Becamex TDC lỗ thuần hơn 50 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng vọt. Song, nhờ thanh lý, bán tài sản trong quý II, Becamex TDC thoát lỗ và báo lãi sau thuế 23,6 tỷ đồng.

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, mã chứng khoán: TDC) vừa công bố báo cáo tài chính, theo đó, lũy kế nửa đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần 799,2 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ doanh thu bất động sản tăng 36,5%.

Trong kỳ, công ty ghi nhận giá vốn tăng 63% khiến lợi nhuận gộp giảm 23% còn 165 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí lãi vay cao kéo theo chi phí tài chính của công ty tăng 119%, khiến công ty lỗ thuần 52 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 76 tỷ đồng.

Song, nhờ có thêm lãi thanh lý, nhượng bán tài sản cổ định gần 100 tỷ đồng so với cùng kỳ (ghi nhận tại mục thu nhập khác), công ty báo lãi sau thuế 23,6 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ.

Năm nay, Becamex TDC đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 139,2 tỷ đồng, như vậy, sau 6 tháng kinh doanh, công ty đã thực hiện được 17% mục tiêu năm.

 KQKD 6 tháng đầu năm của Becamex TDC. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp).

6 tháng đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 489 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ở mức 199,6 tỷ đồng, do tăng các khoản phải trả và giảm hàng tồn kho. Cùng với đó, công ty đã tăng tiền thu từ thanh lý, nhượng bán lại các tài sản cố định, tài sản dài hạn khác, đồng thời, giảm tiền trả nợ gốc vay. 

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của Becamex TDC là 5.620 tỷ đồng, tăng gần 400 tỷ đồng so với đầu năm.

Chiếm 35,5% tổng tài sản của công ty là khoản tài sản dở dang dài hạn, giảm 10%, phần lớn đến từ các dự án như dự án Hòa Lợi - khu dân cư E12 - E16 (459,8 tỷ đồng); dự án TDC Plaza (525,7 tỷ đồng); dự án phố sông Cấm (405,5 tỷ đồng),...

Giá trị hàng tồn kho của công ty đạt 1.600 tỷ đồng, chủ yếu là khoản chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 1.426 tỷ đồng, trong đó, một số quyền sử dụng đất của dự án Phú Chánh có giá trị ghi sổ là 20,8 tỷ đồng. 

Về phần nợ tài chính, Becamex TDC ghi nhận 1.706 tỷ đồng, không thay đỏi nhiều so thời điểm đầu năm và cao hơn 1,3 lần vốn chủ sở hữu, chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn ngân hàng và trái phiếu nhằm bổ sung vốn, thanh toán tiền hàng, thực hiện dự án Dragon Hill.

chọn
Nhóm Eurowindow hé mở kế hoạch khởi công khu đô thị 7.100 tỷ ở Long An
Khu đô thị tại phường 4 và phường 6 TP Tân An có diện tích gần 175 ha, tổng mức đầu tư 7.119 tỷ đồng. Chủ đầu tư cho biết dự kiến khởi công dự án vào quý II/2025.