Biểu lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 8/2020

Trong tháng 8/2020, lãi suất ngân hàng HDBank tiếp tục giảm nhẹ tại một số kì hạn. Lãi suất cao nhất vẫn được duy trì ở mức 6,9%/năm, áp dụng tại kì hạn 13 tháng và 18 tháng, trả lãi cuối kì.
Lãi suất ngân hàng HDBank mới nhất tháng 8/2020 - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (Nguồn: HDBank)

Khảo sát ngày 6/8, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) đã công bố biểu lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân với một số thay đổi. Theo đó, lãi suất ngân hàng HDBank tại điều chỉnh giảm nhẹ tại một số kì hạn gửi.

Tuy nhiên, khung lãi suất vẫn được giữ nguyên so với tháng trước, nằm trong phạm vi 3,95% - 6,9%/năm cho các khoản tiền gửi từ 1 đến 36 tháng.

Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn từ 1 tháng đến 5 tháng được ấn định chung mức lãi suất 3,95%/năm, không đổi so với ghi nhận vào đầu tháng 7.

Từ kì hạn 6 tháng đến 11 tháng, HDBank điều chỉnh giảm nhẹ 0,1 điểm % lãi suất so với tháng trước. Sau khi giảm, lãi suất ngân hàng tại các kì hạn này được niêm yết chung ở mức 6,2%/năm.

Mức lãi suất  tại kì hạn từ 12 tháng đến 36 tháng tiếp tục được giữ nguyên. Theo đó, tiền gửi tại kì hạn 12 tháng và 15 tháng được hưởng chung lãi suất 6,8%/năm. Hai kì hạn 13 và 18 được áp dụng chung lãi suất 6,9%/năm. Còn tại hai kì hạn dài nhất 24 tháng và 36 tháng được ấn định lãi suất 6,5%/năm.

Như vậy, lãi suất tiền gửi cao nhất tại ngân hàng HDBank hiện tại là 6,9%/năm, áp dụng tại kì hạn 13 và 18 tháng.

HDBank cũng triển khai gói gửi tiết kiệm tại kì hạn siêu ngắn 01 ngày, áp dụng lãi suất 0,1%/năm. Các kì hạn 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần có lãi suất tương ứng lần lượt là 0,1%/năm, 0,15%/năm và 0,2%/năm.

Bên cạnh hình thức gửi tiền lĩnh lãi cuối kì, khách hàng có nhiều lựa chọn lĩnh lãi tiết kiệm khác như: lĩnh lãi trước (3,9% - 6,4%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (lãi suất 3,9% - 6,6%/năm), lĩnh lãi hàng quý (5,9% - 6,2%/năm), lĩnh lãi mỗi 6 tháng (6% - 6,6%/năm), lĩnh lãi hàng năm (6,1% - 6,3%/năm).

Lãi suất ngân hàng HDBank áp dụng cho khách hàng cá nhân tháng 8/2020:

Kì hạn

VNĐ

Cuối kì

Trả lãi trước

Hàng tháng

Hàng quí

Hàng 06

tháng

Hàng

năm

01 ngày

0,1

-

-

-

-

-

01 tuần

0,1

-

-

-

-

-

02 tuần

0,15

-

-

-

-

-

03 tuần

0,2

-

-

-

-

-

01 tháng

3,95

3,9

 

-

-

-

02 tháng

3,95

3,9

 

-

-

-

03 tháng

3,95

3,9

3,9

-

-

-

04 tháng

3,95

3,9

3,9

-

-

-

05 tháng

3,95

3,8

3,9

-

-

-

06 tháng

6,2

6

6,1

6,1

 

-

07 tháng

6,2

5,9

6,1

-

 

-

08 tháng

6,2

5,9

6

-

 

-

09 tháng

6,2

5,9

6

6,1

 

-

10 tháng

6,2

5,9

6

-

 

-

11 tháng

6,2

5,8

6

-

 

-

12 tháng

6,8

6,3

6,6

6,6

6,6

-

13 tháng

6,9

6,4

6,6

-

-

-

15 tháng

6,8

6,2

6,5

6,5

-

-

18 tháng

6,9

6,2

6,5

6,6

6,6

-

24 tháng

6,5

5,7

6,1

6,1

6,2

6,3

36 tháng

6,5

5,4

5,9

5,9

6

6,1

Nguồn: HDBank

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm online tại HDBank trong tháng này cũng giảm nhẹ 0,1 điểm % tại một số kì hạn từ 6 đến 11 tháng. Khung lãi suất sau khi giảm vẫn được giữ ở mức 3,95% - 7,3%/năm. 

So với hình thức gửi tiết kiệm thường tại quầy, khi gửi tiết kiệm online, khách hàng sẽ được ưu đãi lãi suất cao hơn từ 0,05% đến 0,8%/năm tại nhiều kì hạn. Mức lãi suất cao nhất lên đến 7,3%/năm, áp dụng khi gửi tiết kiệm tại kì hạn 13 tháng

Lãi suất tiết kiệm online tại HDBank tháng 8/2020

Kì hạn

Lãi suất VNĐ

01 tuần

0,1

02 tuần

0,15

03 tuần

0,2

01 tháng

3,95

02 tháng

3,95

03 tháng

3,95

04 tháng

3,95

05 tháng

3,95

06 tháng

6,8

07 tháng

6,4

08 tháng

6,4

09 tháng

6,8

10 tháng

6,4

11 tháng

6,4

12 tháng

7

13 tháng

7,1

15 tháng

6,9

18 tháng

7,1

24 tháng

7,2

36 tháng

7,3

Nguồn: HDBank

chọn