Biểu mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tổ chức

Khi có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, tổ chức cần làm đơn và gửi lên cơ quan có thẩm quyền để được xem xét. Tham khảo biểu mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tổ chức đúng quy định trong bài viết sau.

Biểu mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tổ chức

Một biểu mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất tổ chức đầy đủ sẽ bao gồm những thông tin quan trọng sau:

- Thông tin của tổ chức sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất

- Chi tiết về giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và sử dụng đất đã cấp trước đó

- Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

- Thông tin thửa đất mà nhà ở xây lên đó có thay đổi do đo đạc lại

- Thông tin nhà ở gắn liền với đất đã cấp giấy chứng nhận có thay đổi

- Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi kèm theo

- Lời cam kết của tổ chức kê khai

- Chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức

- Phần xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn

- Ý kiến của cơ quan quan đăng ký đất đai

- Chữ ký của người kiểm tra và giám đốc Sở Xây Dựng

Tải biểu mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tổ chức mới nhất tại đây:

Thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tổ chức

Ngoài đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất, tổ chức còn cần chuẩn bị những giấy tờ sau để hoàn thành bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

- Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng nhà ở thay cho bản gốc đối với trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở đang thế chấp tại tổ chức tín dụng

Tổ chức sở hữu nhà ở và đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa ba ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Biểu mẫu đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tổ chức - Ảnh 2.

Nguồn: istockphoto

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả và trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức nộp hồ sơ; chuyển hồ sơ tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao Giấy chứng nhận cho tổ chức được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Những điều tổ chức cần lưu ý khi xin cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất

Trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tổ chức đang thế chấp tại cơ quan tín dụng thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm:

- Thông báo danh sách các trường hợp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cho tổ chức tín dụng nơi nhận thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

- Xác nhận việc đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi được cơ quan có thẩm quyền ký cấp đổi

Việc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới cấp đổi được thực hiện đồng thời giữa ba bên gồm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, người sử dụng đất và tổ chức tín dụng theo quy định như sau:

- Tổ chức hoặc người đại diện trên pháp luật của tổ chức sử dụng đất ký, nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để trao cho tổ chức tín dụng nơi đang nhận thế chấp.

- Tổ chức tín dụng có trách nhiệm trao Giấy chứng nhận cũ đang thế chấp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để quản lý.

chọn
Con gái Chủ tịch DIC Group đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu ngay sau phiên nằm sàn
Ngày 4/10, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, con gái Chủ tịch HĐQT DIC Group vừa đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu DIG để nâng tỷ lệ sở hữu, dự kiến trở thành cổ đông lớn nếu hoàn tất giao dịch. Kết phiên ngày 3/10, cổ phiếu DIG nằm sàn ở mức 27.000 đồng/cp.