Tham khảo biểu mẫu đơn đề nghị nợ tiền sử dụng đất mới cập nhật 2021

Đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất do mỗi cá nhân hoặc hộ gia đình trong quá trình xin cấp sổ đỏ đệ trình dựa trên hoàn cảnh thực tế của minh. Tham khảo biểu mẫu đơn đề nghị nợ tiền sử dụng đất trong bài viết sau.

Biểu mẫu đơn đề nghị nợ tiền sử dụng đất mới nhất

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn của Luật Đất đai hiện hành, cá nhân có quyền đăng ký (xin) ghi nợ tiền sử dụng đất trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, căn cứ vào thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Một số nội dung chính trong biểu mẫu đơn đề nghị nợ tiền sử dụng đất:

- Địa chỉ Phòng Tài nguyên và Môi trường khu vực

- Chi cục thuế khu vực

 - Họ tên người làm đơn

- Địa chỉ thường trú

- Thông tin thửa đất (vị trí, diện tích, sơ đồ,…)

- Lý do xin ghi nợ tiền sử dụng đất

- Cam kết

- Chữ ký hợp lệ của người làm đơn

Tải đơn đề nghị nợ tiền sử dụng đất tại đây:

Tham khảo biểu mẫu đơn đề nghị nợ tiền sử dụng đất mới cập nhật 2021 - Ảnh 2.

Ảnh: LuatVietnam

Đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 79/2019 quy định những đối tượng sau được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai:

– Người có công với cách mạng

– Hộ nghèo

– Hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số

– Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó:

- Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công.

- Việc xác định hộ nghèo, hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn sẽ dựa vào quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trình tự thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất

Theo Điều 12, Thông tư 76/2014/TT-BTC, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp đơn đề nghị

- Hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị đơn đề nghị ghi nợ kèm theo hồ sơ xin cấp sổ đỏ hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

- Nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (huyện chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) nơi có đất.

Bước 2: Xử lý đơn đề nghị

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển cho cơ quan thuế.

- Cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp và lập hồ sơ theo dõi nợ tiền sử dụng đất; đồng thời chuyển thông tin về số tiền sử dụng đất phải nộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trình UBND cấp huyện cấp Sổ đỏ trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Sổ đỏ.

Tham khảo biểu mẫu đơn đề nghị nợ tiền sử dụng đất mới cập nhật 2021 - Ảnh 3.

Ảnh: LuatVietnam

Thời gian ghi nợ

- Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm.

- Sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.

chọn