Tham khảo hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới và chính xác nhất

Tặng cho đất đai là sự thỏa thuận chuyển giao quyền sử dụng đất được pháp luật thừa nhận. Trong bài viết này, cùng tìm hiểu mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cập nhật mới nhất và quy định về trường hợp chuyển giao đất này.

Gợi ý mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, mà theo đó, bên tặng cho tự nguyện chuyển quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù. Bên được tặng cho đồng ý nhận dựa theo các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Đất đai 2013.

Nội dung của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất gồm có các nội dung cơ bản như sau:

- Thông tin cá nhân của các bên liên quan

- Đối tượng của hợp đồng

- Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan

- Trách nhiệm nộp thuế và lệ phí

- Phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng

- Cam đoan của các bên

- Điều khoản cuối cùng

Tải mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất tại đây:

Tham khảo hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới và chính xác nhất - Ảnh 2.

Ảnh: Người đưa tin

Quy định về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Quy định hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cùng các tài sản gắn liền với đất về quyền và nghĩa vụ cụ thể như sau:

Nghĩa vụ của bên tặng cho quyền sử dụng đất

- Giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số liệu và tính trạng đất đúng như thỏa thuận.

- Bàn giao các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất. 

Nghĩa vụ của bên được tặng cho quyền sử dụng đất

- Đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai. 

- Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất được tặng cho.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác dựa theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Quyền của bên được tặng cho quyền sử dụng đất

- Yêu cầu bên tặng cho giao đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Được sử dụng đất theo đúng mục đích và thời hạn. 

- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tham khảo hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới và chính xác nhất - Ảnh 3.

Ảnh: Ancu.me

Thủ tục hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Để hoàn thiện hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đúng yêu cầu và thời hạn, bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ và hồ sơ có liên quan, bao gồm:

- Các giấy tờ hồ sơ cần công chứng (được quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng 2014):

+ Phiếu yêu cầu công chứng

+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

+ Bản sao giấy tờ tùy thân: CMND/CCCD, sổ hộ khẩu

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao)

+ Giấy tờ chứng minh tài sản riêng

- Hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất (được quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT):

+ Đơn đăng ký biến động đất đai

+ Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản gốc)

chọn