Tham khảo hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Việc cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản khác có gắn liền cần phải được thực hiện dưới dạng văn bản hợp pháp. Tham khảo mẫu hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất chính xác nhất trong bài viết sau.

Mẫu hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất chính là sự thỏa thuận giữa các bên ở dạng văn bản. Theo đó, bên cho thuê chuyển giao quyền sử dụng cho bên thuê để sử dụng trong một thời gian nhất định. Bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn theo quy định ở Bộ Luật Đất đai năm 2013 và pháp luật về đất đai. 

Một số nội dung chính cần lưu ý trong hợp đồng:

- Thông tin cá nhân của các bên có liên quan

- Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuê

- Thời hạn thuê.

- Mục đích thuê

- Giá thuê và phương thức thanh toán

- Nghĩa vụ và quyền của các bên.

- Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất và nộp lệ phí

- Phương thức giải quyết tranh chấp

- Cam đoan của các bên

- Điều khoản cuối cùng

- Chữ ký hợp lệ của các bên

Tải mẫu hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại đây:

Tham khảo hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Ảnh 2.

Ảnh: Thanh Hạ

Một số quy định cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Trước khi làm hợp đồng, bạn cần phải nắm rõ một số các quy định quan trọng sau đây:

Điều kiện cho thuê

Một số điều kiện cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền khác hợp lệ như:

- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Không có tranh chấp xảy ra đối với miếng đất đó

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án

- Nằm trong thời hạn sử dụng đất (Theo khoản 1 Điều 188 Luật đất đai năm 2013)

Hình thức hợp đồng

Tương tự các loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất khác, hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản khác có gắn liền phải được lập thành văn bản nhưng không bắt buộc phải qua công chứng, chứng thực. Việc công chứng, chứng thực được thực hiện dựa trên yêu cầu của các bên theo Điều 167 Luật đất đai năm 2013.

Bên cho thuê quyền sử dụng đất phải nộp hồ sơ cho bên thuê quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc tại ủy ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu.

Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và các tài sản có liên quan phải được lập thành văn bản và có đăng ký tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Sau khi đăng ký thành công thì hợp đồng mới được coi là có hiệu lực. 

Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất chấm dứt trong các trường hợp tương tự hợp đồng cho thuê tài sản thông thường sau đây:

- Hết thời hạn thuê mà không được gia hạn thuê

- Theo thỏa thuận của các bên

- Nhà nước thu hồi đất

- Một trong các bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng hoặc hủy bỏ hợp đồng theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật

- Bên thuê là cá nhân chết mà trong hộ gia đình của người đó không còn thành viên nào hoặc có những không có nhu cầu tiếp tục thuê

- Diện tích đất thuê không còn do thiên tai

- Các trường hợp khác do luật pháp quy định

Khi hợp đồng thuê chấm dứt, bên thuê phải trả lại đất và các tài sản gắn liền với đất cho bên cho thuê. 

Tham khảo hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Ảnh 3.

Ảnh: Batdongsan.com

 

chọn