Tham khảo bản mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân mới cập nhật

Hợp đồng thuê đất là một văn bản quan trọng thể hiện sự thỏa thuận giữa hai bên về việc thuê đất. Tham khảo bản mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân mới nhất trong bài viết sau.

Bản mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân chính xác nhất

Hợp đồng thuê đất là sự thỏa thuận giữa các bên có liên quan trong việc thuê và cho thuê đất. Bên cho thuê sẽ giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời gian nhất định. Bên thuê nhà có nghĩa vụ trả tiền thuê nhà theo đúng quy định trong hợp đồng.

Một số nội dung chính trong bản mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân:

- Thông tin cá nhân của các bên liên quan

- Các thông tin về khu đất

- Thời hạn thuê

- Giá tiền thuê

- Hình thức thanh toán

- Mục đích sử dụng đất thuê

- Các điều khoản giữa hai bên

- Chữ ký hợp lệ

Tải bản mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân tại đây:

Tham khảo bản mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân mới cập nhật - Ảnh 2.

Ảnh: Thanh Hạ

Thủ tục hồ sơ làm hợp đồng thuê đất

Để hoàn thiện hợp đồng thuê đất cá nhân, bạn cần phải thực hiện theo quy định về hồ sơ và các thủ tục như sau:

Trình tự thực hiện

Các cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật và thực hiện như sau: 

- Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương. Thời gian nhận hồ sơ các ngày trong tuần theo giờ hành chính. 

- Nhân viên công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì sẽ viết giấy hẹn và trao trả cho người nộp. Nếu hồ sơ không hợp lệ thì công chức sẽ hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Công nhân viên chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền để giải quyết và trả kết quả đúng theo giấy hẹn. 

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai năm 2003 I Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai I Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tham khảo bản mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân mới cập nhật - Ảnh 2.

Ảnh: Luật Toàn Quốc

Thành phần hồ sơ 

Các cá nhân cần chuẩn bị một bộ hồ sơ đầy đủ gồm có:

- Quyết định thu hồi và giao đất

- Biên bản bàn giao đất

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)

- Bản đồ thu hồi và giao đất

Quyền và nghĩa vụ của các bên 

Bên thuê và bên cho thuê đất khi ký kết hợp đồng đều có những quyền và nghĩa vụ cần phải thực hiện. Với mỗi bên, quyền và nghĩa vụ cần thực hiện như sau:

Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê

Quyền và nghĩa vụ mà bên cho thuê cần phải thực hiện:

- Giao đúng thửa đất đã thỏa thuận trong hợp đồng đúng thời hạn.

- Kiểm tra và nhắc nhở bên thuê phải bảo vệ, gìn giữ và sử dụng đất đúng mục đích.

- Nộp thuế sử dụng đất.

- Báo cho bên thuê về quyền của người thứ ba đối với thửa đất (nếu có).

- Yêu cầu bên thuê phải trả tiền thuê quyền sử dụng đất theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

- Yêu cầu bên thuê chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, hủy hoạt đất hoặc làm giảm sút giá trị của đất. Nếu bên thuê không chấm dứt hành vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

- Yêu cầu bên thuê trả lại đất khi hết thời hạn đã ghi trong hợp đồng.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Tham khảo bản mẫu hợp đồng thuê đất cá nhân mới cập nhật - Ảnh 3.

Ảnh: Lawkey

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê

Quyền và nghĩa vụ mà bên thuê cần phải thực hiện:

- Yêu cầu bên cho thuê giao đúng thửa đất đã thỏa thuận

- Được sử dụng đất ổn định theo thời hạn thuê quyền sử dụng đất đã thỏa thuận trong hợp đồng

- Được hưởng hoa lợi, lợi tức từ việc thuê quyền sử dụng đất theo thỏa thuận với bên cho thuê

- Sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn được quy định trong hợp đồng

- Không được hủy hoại, làm sụt giảm giá trị sử dụng của đất

- Trả đủ tiền thuê quyền sử dụng đất cho bên cho thuê theo thỏa thuận tại hợp đồng

- Tuân theo các quy định bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến quyền và lợi ích của những người sử dụng đất xung quanh

- Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên cho thuê

- Trả lại đất khi hết thời hạn thuê quyền sử dụng đất theo quy định tại hợp đồng

- Một số quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu có)

chọn