Tham khảo biểu mẫu đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất mới nhất năm 2021

Trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hư hỏng hoặc mất, người sử dụng đất cần làm đơn trình lên cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu cấp lại. Tham khảo biểu mẫu đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất trong bài viết này.

Gợi ý biểu mẫu đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất

Một biểu mẫu đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất hoàn chỉnh cần có đầy đủ những thông tin như sau:

- Phần kê khai của người sử dụng đất

+ Thông tin người sử dụng đất (họ và tên, địa chỉ)

+ Thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin cấp lại (số phát hành, số vào sổ, ngày cấp, cơ quan cấp)

+ Thông tin thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (số thửa đất, số bản đồ, loại bản đồ, địa chỉ)

+ Thông tin kê khai bổ sung (tài sản gắn liền với đất, nguồn gốc sử dụng đất)

+ Lý do xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

+ Thông tin kê khai những giấy tờ nộp kèm theo đơn

+ Chữ ký hợp lệ của người sử dụng đất

- Phần kết quả thẩm tra của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

+ Thông tin xác nhận

+ Chữ ký hợp lệ của người thẩm tra

+ Chữ ký và con dấu hợp lệ của giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Tải biểu mẫu đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất tại đây: 

Tham khảo biểu mẫu đơn xin cấp lại quyền sử dụng đất mới nhất năm 2021 - Ảnh 2.

Ảnh: DH Land

Quy định về cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một loại giấy tờ vô cùng quan trọng, được xem là căn cứ để xác lập quan hệ về đất đai. Thông qua đó, người sở hữu sẽ xác định được quyền và nghĩa vụ của mình đối với phần diện tích đất đang sử dụng.

Người sử dụng đất hoàn toàn có thể yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi:

- Giấy chứng nhận bị mất

- Giấy chứng nhận đã cũ, bị hư hỏng, thông tin không rõ ràng

- Trường hợp đo đạc lại mà người sử dụng đất có nhu cầu cấp mới

Căn cứ khoản 40, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 10 ngày kể từ ngày cơ quan thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ; và không quá 20 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Người bị mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp lại gồm những giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Giấy xác nhận của UBND xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận trong thời hạn 15 ngày (đối với cá nhân, hộ gia đình)

- Giấy tờ chứng minh đã đăng tin ba lần trên phương tiện thông tin đại chúng về việc mất giấy chứng nhận (đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư)

- Giấy xác nhận của UBND xã về việc thiên tai, hỏa hoạn (trường hợp mất giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn)

* Trường hợp yêu cầu cấp lại do giấy chứng nhận bị cũ thì chỉ cần làm đơn xin đề nghị cấp lại.

chọn
Dư địa nào cho thị trường đất nền Nam Định?
Năm 2022, các giao dịch đất nền chiếm khoảng 85% tổng số giao dịch bất động sản tại Nam Định. Bước vào năm 2023, phân khúc này đứng trước nhiều dư địa khi đón nhiều chuyển động hạ tầng cũng như trợ lực từ làn sóng dịch chuyển đầu tư về tỉnh lẻ.