Tham khảo biểu mẫu đơn xin thuê đất cá nhân mới và chính xác nhất

Đơn xin thuê đất là một trong những giấy tờ cần thiết khi cá nhân muốn thuê đất để sản xuất hay kinh doanh. Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin gợi ý về biểu mẫu đơn xin thuê đất cá nhân.

Những thông tin cần có trên biểu mẫu đơn xin thuê đất cá nhân

Dưới đây là một số thông tin quan trọng cần nắm khi làm biểu mẫu đơn xin thuê đất cá nhân:

- Thông tin cá nhân thực hiện đơn xin thuê đất: họ và tên, địa chỉ nhà ở và số điện thoại của cá nhân xin thuê

- Thông tin lô đất mà bạn có nhu cầu thuê lại: diện tích lô đất, vị trí lô đất được cho thuê

- Mục đích sử dụng đất: xây dựng, sản xuất, kinh doanh, đầu tư,...

- Thời gian thuê đất: tùy thuộc vào nhu cầu của người thuê và quyết định của những đơn vị có thẩm quyền

- Cam kết của cá nhân khi thuê đất

Tham khảo biểu mẫu đơn xin thuê đất cá nhân mới và chính xác nhất - Ảnh 1.

Ảnh: Lawkey

Gợi ý biểu mẫu đơn xin thuê đất cá nhân chi tiết

Tham khảo biểu mẫu đơn xin thuê đất cá nhân được cập nhật mới nhất trong năm 2021:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: - ……………………………………………………………………………..

(Ghi rõ tổ chức kinh doanh cơ sở hạ tầng và cho thuê lại đất)

Tên cá nhân xin thuê lại đất:...................................................................................

Địa chỉ:................................................... Điện thoại:.............................................

Vị trí khu đất xin thuê lại:.........................................................................................

Diện tích thuê:...........................................................................................................

Thời hạn thuê:............................................................................................................

Mục đích sử dụng:.....................................................................................................

Cam kết:

- Sử dụng đất đúng mục đích của lô đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền thuê đất đủ đúng hạn;

- Các cam kết khác (nếu có)…..

Người làm đơn    

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải biểu mẫu đơn xin thuê đất cá nhân tại đây: 
Những lưu ý về biểu mẫu đơn xin thuê đất cá nhân

Trước khi thực hiện biểu mẫu đơn xin thuê đất, bạn cần phải lưu ý những vấn đề sau:

- Cá nhân khi thuê đất cần phải cân nhắc về nhu cầu của bản thân và làm rõ mục đích sử dụng, từ đó có thể chọn được lô đất phù hợp với mình nhất về mặt vị trí và diện tích.

- Khi thực hiện ký kết hợp đồng thuê đất, ngoài đơn xin thuê đất, cá nhân cũng cần cung cấp đầy đủ các giấy tờ như giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký kinh doanh,… 

- Nếu lô đất được thuê để sản xuất nông nghiệp thì nên cân nhắc kéo dài thời hạn thuê để tiết kiệm chi phí một cách tối đa.

chọn