Tham khảo mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất chi tiết và mới nhất

Với những trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các cá nhân, hộ gia đình và tổ chức cần phải làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định.

Quy định chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo Luật Đất đai 2013, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

- Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

- Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

- Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

- Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

- Chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

- Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

- Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Tham khảo mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất chi tiết và mới nhất - Ảnh 1.

Ảnh: Báo Lao Động

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

Khi xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chuyển mục đích sử dụng đất, người xin chuyển đổi có thể tham khảo mẫu đơn sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                               

       ..., ngày..... tháng .....năm.... 

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân ...................


1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất:…………..

2. Địa chỉ/trụ sở chính:...............................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:...........................................................................………………….

4. Địa điểm khu đất:...................................................................................................

5. Diện tích (m2):......................................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:.....................................................................................

7. Thời hạn sử dụng:………………………………………..........…………………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có)........................................................................................

 

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất tại đây: 
Hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất

Theo Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, người xin chuyển mục đích sử dụng đất cần nộp 01 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ như sau:

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sau khi nhận được hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền sẽ xác minh, thẩm định và quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bằng bộ hồ sơ đầy đủ những yếu tố sau:

- Các giấy tờ mà người xin chuyển mục đích sử dụng đất đã nộp

- Biên bản xác minh thực địa

- Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

- Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất

- Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

chọn
Thủ tướng: Hỗ trợ cả 'đầu vào' và 'đầu ra' giúp thanh niên mua nhà
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết các cơ quan đang nghiên cứu các chính sách như hình thức mua, thuê, thuê mua; tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý; có lãi suất phù hợp… để hỗ trợ cả "đầu vào" (doanh nghiệp đầu tư, phát triển, xây dựng nhà) và "đầu ra" (người mua, thuê, thuê mua nhà) phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.