Gợi ý bản mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cá nhân chính xác nhất

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận hợp pháp giữa các bên dưới dạng văn bản. Tham khảo bản mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cá nhân mới và chính xác nhất trong bài viết dưới đây.

Tham khảo bản mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cá nhân

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) là dạng hợp đồng đặc thù, phát sinh từ hợp đồng chính là hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm (thường là hợp đồng vay vốn, vay tài sản hoặc hợp đồng dân sự, hợp đồng kinh tế khác) và để đảm bảo việc thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp với bên nhận thế chấp được quy định trong hợp đồng chính.

Một số nội dung chính trong bản mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cá nhân:

- Thông tin cá nhân của các bên có liên quan

- Nghĩa vụ được đảm bảo

- Tài sản thế chấp

- Giá trị tài sản thế chấp

- Quyền và nghĩa vụ của các bên

- Đăng ký thế chấp và nộp lệ phí

- Xử lý tài sản thế chấp

- Phương thức giải quyết tranh chấp

- Cam đoan của các bên

- Hiệu lực hợp đồng

- Chữ ký hợp lệ của các bên

Tải bản mẫu hợp đồng thế chấp QSDĐ cá nhân tại đây:

Gợi ý bản mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất cá nhân chính xác nhất - Ảnh 2.

Ảnh: Batdongsan.com

Điều kiện để hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có hiệu lực

Hợp đồng thế chấp QSDĐ có hiệu lực pháp luật khi đảm bảo được các điều kiện về giao dịch dân sự và không nằm trong những trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu, cụ thể như sau:

- Người ký kết hợp đồng phải có năng lực hành vi dân sự: Từ 18 tuổi trở lên hoặc 15 tuổi trở lên nếu QSDĐ đó là tài sản riêng của họ hoặc tài sản chung của họ với người khác. Không phải là người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. 

- Mục đích và nội dung của hợp đồng thế chấp QSDĐ không vi phạm các điều cấm của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội. 

- Bên thế chấp và bên nhận thế chấp hoàn toàn tự nguyện. 

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực. Việc công chứng được thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực được thực hiện tại UBND xã. 

- Không phải là hợp đồng giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác hoặc nhắm trốn tránh nghĩa vụ của người ký kết hợp đồng với người khác. 

- Không phải là hợp đồng được ký kết do một bên tham gia ký kết bị lừa dối, đe dọa bởi bên kia hoặc bởi người khác.

- Không phải là hợp đồng có một bên ký kết là người không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

Trường hợp hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất vô hiệu

Trong trường hợp hợp đồng thế chấp QSDĐ bị vô hiệu thì hậu quả pháp lý được dựa theo Điều 137 của Bộ luật Dân sự 2005 như sau:

- Không phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập hợp đồng thế chấp đó.

- Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

- Bên nhận thế chấp phải trả lại QSDĐ và Giấy chứng nhận, hồ sơ pháp lý khác về QSDĐ cho bên thế chấp, đồng thời phải làm thủ tục xóa đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký nhà đất.

- Bên nhận thế chấp có quyền nhận lại những gì đã trao cho bên thế chấp và/hoặc bên khác trong hợp đồng có nghĩa vụ được bảo đảm.

chọn