Bình Định đấu giá 111 lô đất ở tại huyện Phù Cát, khởi điểm từ 219 triệu đồng/lô

111 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư xã Cát Hanh, xã Cát Tân và xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, có diện tích từ 100 m2/lô đến 251,7 m2/lô.

Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Phù Cát .

Cụ thể là quyền sử dụng 111 lô đất ở tại khu quy hoạch dân cư xã Cát Hanh, xã Cát Tân và xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Diện tích các lô đất từ 100 đến 251,7 m²/lô.

111 lô đất có mức giá khởi điểm từ 219 triệu đồng/lô đến 1,08 tỷ đồng/lô và được chia làm ba phiên đấu giá.

Phiên đấu giá lần 1 - ngày công bố giá 24/11 gồm 30 lô đất tại khu quy hoạch dân cư xã Cát Hanh và xã Cát Tân.

Thông tin 30 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).     

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá từ 8h đến 16h ngày 21/11 tại hội trường UBND xã Cát Hanh.

Thời gian nộp tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá đến 16h ngày 21/11.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 7h30 ngày 24/11 tại hội trường UBND xã Cát Hanh.

Phiên đấu giá lần 2 - ngày công bố giá 1/12 gồm 48 lô đất tại khu quy haochj dân cư xã Cát Tường và các lô đấu giá không thành hoặc không có người đăng ký của phiên đấu giá lần 1.

  Thông tin 48 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).      

Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá từ 8h đến 16h ngày 28/11 tại hội trường UBND xã Cát Tường.

Thời gian nộp tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá đến 16h ngày 28/11.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 7h30 ngày 1/12 tại hội trường UBND xã Cát Tường.

Phiên đấu giá lần 3 - ngày công bố giá 8/12 gồm 33 lô đất tại khu quy hoạch dân cư xã Cát Hanh và các lô đấu giá không thành hoặc không có người đăng ký của phiên đấu giá lần 2.

  Thông tin 33 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).      


Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá từ 8h đến 16h ngày 5/12 tại hội trường UBND xã Cát Hanh.

Thời gian nộp tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá đến 16h ngày 5/12.

Phiên đấu giá được tổ chức lúc 7h30 ngày 8/12 tại hội trường UBND xã Cát Hanh.

Thông tin đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú, địa chỉ Khu phố Trung tín 2, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, số điện thoại 0256.3817579.

chọn
Nhiều vùng nông thôn sắp lên đô thị ở Thái Nguyên
Theo quy hoạch, Thái Nguyên sắp có nhiều vùng nông thôn lên đô thị, nhiều xã sẽ lên thị trấn, huyện Đại Từ và huyện Phú Bình tương lai sẽ lên thị xã...