Bình Định đấu giá 26 lô đất ở tại huyện Phù Mỹ, khởi điểm từ 1,5 triệu đồng/m2

26 lô đất ở tại Khu dân cư năm 2020 xã Mỹ Tài, Khu dân cư năm 2020 và năm 2021 thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định, có diện tích từ 122 m2/lô đến 554 m2/lô.

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ .

Cụ thể là quyền sử dụng 26 lô đất ở tại Khu dân cư năm 2020 xã Mỹ Tài, Khu dân cư năm 2020 và năm 2021 thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Diện tích các lô đất từ 122 đến 554 m²/lô.

26 lô đất có mức giá khởi điểm từ 1,5 đến 5,1 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm là hơn 13,04 tỷ đồng.

  Thông tin 26 lô đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).             

Thời gian, địa điểm đấu giá từ 9h30 ngày 25/11 tại UBND xã Mỹ Tài.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh trong giờ hành chính từ ngày có thông báo đấu giá đến trước 17h ngày 21/11; và tại UBND xã Mỹ Tài từ 8h đến trước 16h ngày 22/11.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh chậm nhất trước 16h ngày 22/11. Thời gian mở niêm phong thùng đựng hồ sơ là 7h30 ngày 25/11.

Về hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá từng lô đất kết hợp bỏ phiếu gián tiếp khi nộp hồ sơ đấu giá và trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Thông tin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh, địa chỉ lô 20-6 Nguyễn Bính, TP Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, số điện thoại: 0911292557/ 0905824457.

chọn
Toàn cảnh huyện Mỹ Lộc được quy hoạch sáp nhập vào TP Nam Định
Tỉnh Nam Định đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ xây dựng đề án mở rộng TP Nam Định trong đó có sáp nhập toàn bộ địa giới huyện Mỹ Lộc.