Bình Dương đặt mục tiêu đạt hơn 4,4 triệu m2 nhà ở năm nay

Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu năm 2022 tại Bình Dương mục tiêu đạt 8,8 m2 sàn/người, năm 2025 là 10 m2 sàn/người.

Một góc tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Quyên Quyên).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương, năm 2022, chỉ tiêu sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh là 4.448.272 m2, trong đó khu vực đô thị là 3.746.856 m2 và khu vực nông thôn là 701.416 m2. Qua đó, tăng tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị lên 30%.

Diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê năm 2022 phấn đấu đạt khoảng 80 nghìn m2 sàn, đáp ứng 20% diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê giai đoạn 2021 - 2025 là 400 nghìn m2 sàn.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 30,6 m2 sàn/người, trong đó đô thị đạt 31,6 m2 sàn/người, nông thôn đạt 25,2 m2 sàn/người. Đến năm 2025, phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 31,5 m2 sàn/người, đô thị đạt 32,5 m2 sàn/người, nông thôn đạt 26,6 m2 sàn/người.

Theo mục tiêu của Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu năm 2022 đạt 8,8 m2 sàn/người; phấn đấu đến năm 2025, đạt 10 m2 sàn/người.

Đối với chất lượng nhà ở, phấn đấu trong năm 2022, nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỷ lệ 99,2%; giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ còn 0,8%. Đến năm 2025, nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 65,0%; giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống còn 0,5%.

Đối với định hướng phát triển nhà ở thương mại, Bình Dương tập trung chủ yếu theo dự án, đa dạng các loại hình nhà ở, bao gồm nhà chung cư, nhà ở liên kế, biệt thự. Tỉnh này khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp. Đầu tư trực tiếp thông qua huy động các nguồn đầu tư từ doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, nguồn vốn vay và nguồn ngân sách địa phương.

Bình Dương cũng kết hợp sử dụng nhiều hình thức kêu gọi đầu tư để đảm bảo nhu cầu về nhà ở và giãn dân, giảm tải lên hệ thống hạ tầng cho khu vực trung tâm hiện hữu, đặc biệt là khu trung tâm của TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, TP Dĩ An.

Đối với nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, các địa phương có khu công nghiệp đảm bảo các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa để tạo môi trường thuận lợi huy động, khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động thông qua các chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch, thuế, tài chính - tín dụng.

Đối với nhà ở cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị, tập trung huy động nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, vốn vay, vốn huy động khác để thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội.

Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất... để thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại khu vực đô thị.

Căn cứ suất vốn đầu tư xây dựng nhà ở theo Quyết định số 65 ngày 20/01/2021 của Bộ Xây dựng và diện tích tăng thêm của các loại nhà ở trong năm, Bình Dương dự báo nhu cầu nguồn vốn đầu tư nhà ở toàn tỉnh trong năm nay khoảng 22.838,72 tỷ đồng.

chọn
Kinh Bắc nói gì về khoản giảm trừ doanh thu gần 450 tỷ đồng trong quý IV/2022?
VCSC dẫn lời từ Kinh Bắc cho biết, công ty ghi nhận khoản giảm trừ doanh thu hơn 447 tỷ đồng từ việc hoàn trả lại đất đã bán tại Khu đô thị Tràng Duệ, góp phần dẫn đến khoản lỗ sau thuế gần 540 tỷ đồng trong quý IV/2022.