Bình Thuận sẽ lập 35 đồ án quy hoạch đến 2025

35 đồ án quy hoạch được tỉnh Bình Thuận phê duyệt thuộc các huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, TX La Gi, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và Bắc Bình.

Một góc TX La Gi, tỉnh Bình Thuận hiện nay. (Ảnh: Batdongsan.com.vn)

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành văn bản về việc phê duyệt Danh mục dự án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh và kế hoạch kinh phí thực hiện.

Theo đó, có 35 đồ án quy hoạch thuộc các địa phương như các huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc, TX La Gi, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và Bắc Bình. Trong đó, có 6 đồ án quy hoạch có diện tích trên 1.000 ha.

Trong đó, có 6 đồ án quy hoạch có quy mô trên 1.000 ha, bao gồm điều chỉnh quy hoạch phân khu khu vực Bắc kênh thoát lũ, huyện Hàm Thuận Bắc, quy mô 1.222 ha, thời gian dự kiến lập quy hoạch từ năm 2022, chi phí lập quy hoạch khoảng 5,6 tỷ đồng.

Quy hoạch chung xây dựng các khu vực ven biển Tân Thắng - Thắng Hải, huyện Hàm Tân, quy mô khoảng 2.421 ha, thời gian dự kiến lập quy hoạch từ năm 2022, chi phí lập quy hoạch gần 6,7 tỷ đồng.

Quy hoạch chung xây dựng các khu vực ven biển Cổ Thạnh - Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, quy mô 1.062 ha, thời gian dự kiến lập quy hoạch từ năm 2022, chi phí lập quy hoạch khoảng 4,4 tỷ đồng.

Quy hoạch chung xây dựng Khu vực ven biển Tân Thuận - Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, quy mô 1.565 ha, thời gian lập quy hoạch từ năm 2022, chi phí lập quy hoạch khoảng 5,2 tỷ đồng.

Quy hoạch chung khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hàm Tân - La Gi, nằm tại TX La Gi và huyện Hàm Tân, quy mô 6.727 ha, thời gian lập quy hoạch từ năm 2023, chi phí lập quy hoạch khoảng 5,4 tỷ đồng.

Quy hoạch phân khu xây dựng khu vực còn lại thuộc quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mũi Né, huyện Bắc Bình, quy mô khoảng 1.802 ha, thời gian lập quy hoạch từ năm 2023, với chi phí lập quy hoạch khoảng 2 tỷ đồng...

Chi tiết các đồ án còn lại có thể xem tại đây

chọn
Thêm một khu đô thị nghìn tỷ ở Hà Nam mời gọi đầu tư
Khu nhà ở đô thị tại phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên sẽ có quy mô 51,5 ha, tổng chi phí thực hiện hơn 1.454 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là gần 108 tỷ đồng.