Bộ NN&PTNT: Tổng đàn heo của cả nước đã khôi phục 80% so với trước dịch tả heo châu Phi

Đến cuối tháng 6 và tháng 7 theo báo cáo của các địa phương (bằng văn bản), tổng đàn heo của cả nước đạt khoảng 24,9 triệu con, tương đương 80% so với tổng đàn heo trước khi có bệnh dịch tả heo châu Phi (trên 31 triệu con vào 31/12/2018).

Theo Bộ NN&PTNT, các địa phương, doanh nghiệp chăn nuôi heo đã cơ bản thực hiện, triển khai các văn bản về công tác tái đàn heo

Đến cuối tháng 6 và tháng 7 theo báo cáo của các địa phương (bằng văn bản), tổng đàn heo của cả nước đạt khoảng 24,9 triệu con, tương đương 80% so với tổng đàn heo trước khi có bệnh dịch tả heo châu Phi (trên 31 triệu con vào 31/12/2018). 

Theo báo cáo của 16 doanh nghiệp và đơn vị chăn nuôi heo lớn, đàn heo thịt ở tháng 6 đạt trên 4,16 triệu con, tăng so với 1/1/2019 (trước khi xảy ra dịch tả heo châu Phi) là 66,35%, tăng so với 1/1/2020 là 30,89%, đến cuối tháng 7 đàn heo thịt 4,87 triệu con tăng 17%. 

Kế hoạch của 16 doanh nghiệp đến hết quí III đạt 5,17 triệu con và quí IV đạt 5,36 triệu con (tăng 68% so với 1/1/2020). 

Đến hết tháng 6 theo báo cáo của các địa phương tổng đàn nái của cả nước đạt trên 2,9 triệu con, tăng gần 6,94% so với 1/1/2020, đạt 99,8% so với kế hoạch của quí II/2020 (trong đó có 115 nghìn con cụ kị và ông bà). 

Cùng với đàn nái thì đến hết tháng 5 cả nước có 64.212 con heo đực giống, đủ để sản xuất tinh và phối giống cho tổng đàn nái. 

Mặc dù, đàn nái như vậy nhưng từ tháng 10/2019 các cơ sở mới bắt đầu phối giống sau đó mới tái đàn, nên đến cuối quí IV mới cơ bản đủ con giống cho sản xuất. 

Trong điều kiện hiện tại khó khăn về giống thì các cơ sở chăn nuôi đã tăng tỷ lệ chọn heo giống, kết quả đã tăng được trên 18 nghìn con nái cụ kị và ông bà. 

Với số lượng trên 18 nghìn con đã bù đắp kịp thời số lượng heo cụ kị và ông bà giảm đàn do dịch tả heo châu Phi (khoảng 11 nghìn con) và đáp ứng cho tăng trưởng 0,5%/tháng (trên 6 nghìn con năm 2020), tổng là 17 nghìn con.

chọn