Bố Trạch, Quảng Bình đấu giá 15 thửa đất ở, khởi điểm thấp nhất 316 triệu đồng/thửa

15 thửa đất tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, có diện tích từ 244,6 m2/thửa đến 316,8 m2/thửa.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình vừa ra thông báo đấu giá  tài sản của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

Cụ thể là quyền sử dụng đất ở đối với 15 thửa đất tại xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Diện tích các thửa đất từ 244,6 đến 316,8 m²/thửa.

15 thửa đất có mức giá khởi điểm từ 316 triệu đồng/thửa đến 1,04 tỷ đồng/thửa. Tổng giá khởi điểm của các thửa đất là hơn 10,25 tỷ đồng.

 Thông tin 15 thửa đất mang ra đấu giá. (Ảnh chụp màn hình).           

Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá từ ngày 30/9 đến 16h30 ngày 18/10 tại trụ sử của ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch.

Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 14/10 đến 16h30 ngày 18/10 vào tài khoản của trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại ngân hàng thương mại. Tiền đặt trước từ 15% đến 20% trên giá khởi điểm của thửa đất đăng ký.

Buổi công bố kết quả trả giá được tổ chức vào 8h ngày 21/10 tại UBND xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại 0232 3856585; hoặc ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Bố Trạch và UBND xã Nam Trạch.

chọn
T&T và 2 doanh nghiệp sẽ đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, khai thác vào năm 2027
Tuần tới, HĐND tỉnh Lâm Đồng sẽ họp xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Trong giai đoạn 1, cao tốc này sẽ được đầu tư với tổng vốn 19.521 tỷ đồng theo phương thức BOT, dự kiến khai thác vào năm 2027.