Bộ trưởng Tài chính chỉ đạo thanh tra gấp HOSE vì tình trạng nghẽn lệnh

Thông cáo vừa được Bộ Tài chính phát đi, bộ này quyết định thanh tra hành chính đối với Sở Giao dịch TP HCM (HOSE).

Trước tình trạng nghẽn lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM diễn ra trong thời gian qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã yêu cầu Thanh tra Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện thanh tra đối với Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính đã có quyết định thanh tra hành chính tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19, đoàn thanh tra sẽ có kế hoạch làm việc cụ thể, phù hợp với các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

chọn