Cà Mau đẩy nhanh giải ngân các dự án trọng điểm

Các dự án trọng điểm tại tỉnh Cà Mau bao gồm một số dự án như

Tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giữ vững kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nến kinh tế trong tình hình mới.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt, tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra theo Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; theo dõi sát diễn biến trong nước, quốc tế, chủ động phân tích, đánh giá và dự báo đối với các ngành, lĩnh vực phụ trách để sớm có biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến sự phát triển của xã hội của tỉnh.

Tỉnh tập trung đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đó là dự án cầu bắc qua sông Ông Đốc, cầu Gành Hào, Bệnh viện đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường và dự án xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây, Cà Mau - Đầm Dơi, Cái Nước - Cái Đôi Vàm, U Minh - Khánh Hội...

Liên quan đến Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án điều chỉnh, bổ sung nguồn lực cho chính sách khác để thực hiện trong trường hợp cần thiết. Đặc biệt là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả việc phòng, chống dịch COVID-19, sốt xuất huyết, bệnh dại, đậu mùa khỉ..., không để xảy tình trạng dịch chồng dịch.

Đồng thời, cơ quan chức năng tỉnh theo dõi sát diễn biến giá cả, có giải pháp quản lý, bình ổn thị trường, xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật nhằm ổn định giá cả, đảm bảo cung cầu hàng hóa thị trường, nhất là các hàng hóa thiết yếu cho đời sống, sản xuất; tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá tổng thể việc công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến nay để xem xét, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm đảm bảo việc công bố giá sát thị trường, công bằng, minh bạch.

Trong 3 quý năm 2022, kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau tiếp tục phát triển ổn định, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển. Nổi bật, tổng sản lượng thủy sản tăng 0,7%; trong đó, sản lượng tôm tăng 7,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 21,3%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7%. Giá trị kim ngạch xuất khẩu của Cà Mau tăng 39,7%; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 42%, số vốn đăng ký tăng 2,5 lần; số lượng khách du lịch tăng 90% so với cùng kỳ và vượt 6% kế hoạch năm. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; số vụ tai nạn giao thông và số người chết giảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Mặc dù kinh tế của tỉnh đang trên đà phục hồi nhưng còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; trong đó, dịch COVID-19 được dự báo còn khả năng diễn biến phức tạp; tác động của dịch bệnh còn ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường. Hiện, tiến độ xây dựng một số công trình, dự án còn chậm; giải ngân vốn đầu tư công một số nguồn đạt thấp so kế hoạch; thu ngân sách nhà nước giảm so với cùng kỳ.

Từ thực tế đó, các cấp, các ngành, địa phương nỗ lực phấn đấu, đề ra những giải pháp phù hợp, toàn diện và quyết liệt hơn trên các mặt công tác để hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra trong năm nay.

chọn