Các nhà máy nhiệt điện than lớn cách Hà Nội và TP.HCM bao xa?

chọn