Cán bộ, công chức đã về hưu có được hỗ trợ vay xây nhà?

Trường hợp khách hàng là cán bộ công chức, viên chức đã về hưu và không làm việc theo hợp đồng lao động tại một đơn vị sử dụng lao động bất kỳ thì không thuộc đối tượng được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở theo Chương trình cho vay hỗ trợ nhà.
can bo cong chuc da ve huu co duoc ho tro vay xay nha
Ảnh minh họa.

Khoản 1 và Khoản 2, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức quy định: “Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng.

Trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.

Điều 2 Luật Viên chức quy định, “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.

Khoản 1, Điều 12 Luật Quốc phòng quy định, “Lực lượng vũ trang nhân dân gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ”.

Theo Khoản 1, Điều 3 Bộ luật Lao động, “Người lao động là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động”.

Do đó, khách vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình theo Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở (Nghị quyết số 02/NQ-CP) phải đáp ứng được điều kiện là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị quy định tại các văn bản nói trên.

Trường hợp khách hàng là cán bộ công chức, viên chức đã về hưu và không làm việc theo hợp đồng lao động tại một đơn vị sử dụng lao động bất kỳ thì không thuộc đối tượng được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở theo Chương trình cho vay hỗ trợ nhà (quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 44/VBHN-NHNN).

Mặt khác, Điều 2 Thông tư số 44/VBHN-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, việc giải ngân tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước chỉ áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31/3/2016 và đã được ngân hàng báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016; các hợp đồng cho vay được ký kết sau thời điểm trên không được hưởng các ưu đãi về lãi suất như quy định tại Thông tư số 44/VBHN-NHNN.

Theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, quy định trường hợp khách hàng có nhu cầu vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở có thể liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước chỉ định để được xem xét cho vay phù hợp với điều kiện của khách hàng và quy định của pháp luật.

can bo cong chuc da ve huu co duoc ho tro vay xay nha Xây dựng nhà mới cần làm những thủ tục gì?

Theo khoản 3 Điều 103 Luật Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng ...

can bo cong chuc da ve huu co duoc ho tro vay xay nha Quy định mới người xây nhà cần biết

Nghị định 139/2017 không có quy định về việc các công trình xây dựng trái phép được nộp lợi bất hợp pháp để được điều ...

Độc giả có vướng mắc về pháp lý xin gửi yêu cầu hoặc đề nghị tư vấn qua Email: thuandx@vietnammoi.vn.

Ngoài ra độc giả tham khảo kiến thức luật tại đây!

Lưu ý: Những tư vấn theo đề nghị của người gửi câu hỏi qua Email, nội dung trả lời có giá trị tham khảo, phổ biến kiến thức, không dùng làm tài liệu tố tụng.

chọn
Toàn cảnh 2 cụm công nghiệp trên tuyến đường 14 làn ở Hưng Yên đang xây dựng
Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão - Nghĩa Dân và Quảng Lãng - Đặng Lễ nằm đối diện nhau qua tuyến đường 14 làn ở Hưng Yên đang xây dựng hạ tầng.