Cập nhật biểu lãi suất ngân hàng VietBank mới nhất tháng 8/2022

Trong tháng 8, ngân hàng VietBank tiếp tục duy trì khung lãi suất huy động vốn trong khoảng từ 3,6%/năm đến 8%/năm, nhận lãi cuối kỳ. Lãi suất được áp dụng với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

Lãi suất ngân hàng VietBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng VietBank tháng 9/2022

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 3/8, phạm vi lãi suất huy động vốn của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vẫn được duy trì ổn định trong khoảng 3,6%/năm đến 8%/năm, lần lượt áp dụng với các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, nhận lãi cuối kỳ. 

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Nguồn: VietBank) 

Theo đó, mức lãi suất ngân hàng VietBank được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng là 3,6%/năm. Tại các kỳ hạn từ 2 tháng đến 5 tháng, ngân hàng VietBank tiếp tục niêm yết lãi suất không đổi ở mức 3,7%/năm. 

Những tài khoản tiền gửi tại kỳ hạn 6 tháng vẫn được ấn định lãi suất ổn định là 5,8%/năm. Nếu khách hàng gửi tiền có kỳ hạn 7 tháng và 8 tháng thì sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng tương ứng là 5,9%/năm và 6%/năm. 

6,2%/năm hiện đang là mức lãi suất được áp dụng cho hai kỳ hạn 10 tháng và 11 tháng trong tháng này. 

Riêng tại kỳ hạn 12 tháng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất là 6,5%/năm khi gửi tiền tại ngân hàng theo hình thức truyền thống. 

Theo ghi nhận, 8%/năm đang là mức lãi suất tiền gửi cao nhất được áp dụng riêng cho các tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn 13 tháng. Ngân hàng VietBank cũng lấy đây làm mức tham chiếu dành cho lãi suất vay. 

Tại những kỳ hạn dài hơn từ 15 tháng đến 36 tháng, mức lãi suất được áp dụng cho các khoản tiền gửi là 6,9%/năm, không đổi so với hồi tháng 7. 

Trong trường hợp, khách hàng gửi tiền với những kỳ hạn ngắn từ 1 tuần đến 3 tuần thì sẽ được hưởng lãi suất cực thấp chỉ 0,1%/năm. 

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm truyền thống trả lãi cuối kỳ, khách hàng còn có cho mình những hình thức trả lãi linh hoạt khác, cụ thể: Trả lãi hàng quý (5,76%/năm - 6,67%/năm), Lãi hàng tháng (3,68%/năm - 6,58%/năm), Lãi trước (3,58%/năm - 6,35%/năm).

 

 Nguồn: VietBank

Lãi suất ngân hàng VietBank áp dụng cho tiền gửi online

Cũng trong tháng này, biểu lãi suất tiết kiệm được triển khai cho hình thức gửi tiền online vẫn được duy trì ổn định từ 3,9%/năm đến 7%/năm, trả lãi cuối kỳ. 

Trong đó, mức lãi suất 3,9%/năm được áp dụng cho những tài khoản có kỳ hạn 1 - 5 tháng. Ngân hàng VietBank tiếp tục niêm yết lãi suất không đổi cho những khoản tiền gửi có kỳ hạn 6 - 7 tháng. 

Khách hàng gửi tiền online với kỳ hạn 8 tháng sẽ được hưởng lãi suất ổn định là 6,3%/năm. Tại kỳ hạn 9 tháng và 10 tháng, mức lãi suất huy động vốn đang được áp dụng là 6,4%/năm. 

Đối với kỳ hạn 11 tháng và 12 tháng, lãi suất ngân hàng được áp dụng lần lượt là 6,6%/năm và 6,8%/năm. 

Theo ghi nhận, 7%/năm đang là mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho các kỳ hạn gửi tiền từ 13 tháng đến 36 tháng đối với hình thức gửi tiết kiệm online.

Ngoài hình thức nhận lãi cuối kỳ, khách hàng cũng có thể chọn gói tiền gửi tiết kiệm online có kỳ hạn toàn diện với phạm vi lãi suất từ 6,1%/năm đến 6,9%/năm được áp dụng với kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng. 

 Nguồn: VietBank

Bên cạnh hai hình thức gửi tiết kiệm phổ biến kể trên, ngân hàng VietBank còn triển khai thêm một vài sản phẩm khác như: Gói Tiết kiệm Trung niên An lộc, gói tiết kiệm Quyền chọn, gói tiết kiệm chắp cánh tương lai,...

chọn
Đà Nẵng phát triển đô thị mới về phía tây và tây bắc, huyện Hòa Vang sẽ lên thị xã với tốc độ đô thị hóa mạnh
Theo quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2025, huyện Hòa Vang phát triển đạt tiêu chí đô thị loại IV, tỷ lệ đô thị hóa lớn hơn 85%, đủ điều kiện thành lập Thị xã, 80% xã đủ điều kiện trở thành phường.