Cập nhật lãi suất Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 12/2023

Theo ghi nhận vào tháng 12, ngân hàng BaoViet Bank tiếp tục có động thái giảm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn so với tháng trước. Theo đó, lãi suất được điều chỉnh giảm 0,2 - 0,4 điểm % tại các kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất Ngân hàng Bảo Việt mới nhất tháng 12/2023

Theo khảo sát ngày 2/12, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) có động thái điều chỉnh giảm biểu lãi suất tiền gửi 0,2 - 0,4 điểm % đối với hình thức gửi tiền thông thường, kỳ hạn hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Chi tiết hơn, 4%/năm là mức lãi suất ngân hàng được niêm yết cho khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng, ghi nhận cùng giảm 0,4 điểm %.

Sau khi cùng giảm 0,3 điểm %, các kỳ hạn tiền gửi từ 3 tháng đến 11 tháng lần lượt hạ xuống còn 4,45%/năm (kỳ hạn 3 tháng), 4,2%/năm (kỳ hạn 4 - 5 tháng), 5,2%/năm (kỳ hạn 6 tháng), 5,25%/năm (kỳ hạn 7 - 8 tháng) và 5,3%/năm (kỳ hạn 9 - 11 tháng).

Kế đến, 5,5%/năm là mức lãi suất tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, đồng loạt giảm 0,4 điểm % so với cùng kỳ tháng trước. Lãi suất ngân hàng Bảo Việt được niêm yết cho các kỳ hạn 15 - 36 tháng là 6%/năm sau khi giảm nhẹ 0,2 điểm %.

Ảnh: Tạp chí Tài chính

Ngoài ra, các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn 7 - 21 ngày hoặc không kỳ hạn được ngân hàng BaoViet Bank áp dụng mức lãi suất là 0,3%/năm, không đổi so với tháng trước.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng triển khai biểu lãi suất tiết kiệm cho các phương thức lĩnh lãi khác, cụ thể như sau: Lĩnh lãi định kỳ quý vào khoảng 5,16 - 5,89%/năm (giảm 0,17 - 0,39 điểm %); lĩnh lãi định kỳ hàng tháng vào khoảng 3,99 - 5,86%/năm (giảm 0,17 - 0,4 điểm %); lĩnh lãi trước vào khoảng 3,97 - 5,58%/năm (giảm 0,14 - 0,4 điểm %).

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi trước

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

Không kỳ hạn

 

0,3

   

7 ngày

 

0,3

   

14 ngày

 

0,3

   

21 ngày

 

0,3

   

1 tháng

3,98

4

   

2 tháng

3,97

4

3,99

 

3 tháng

4,4

4,45

4,43

 

4 tháng

4,14

4,2

4,17

 

5 tháng

4,12

4,2

4,17

 

6 tháng

5,06

5,2

5,14

5,16

7 tháng

5,09

5,25

5,18

 

8 tháng

5,07

5,25

5,17

 

9 tháng

5,1

5,3

5,2

5,23

10 tháng

5,07

5,3

5,19

 

11 tháng

5,05

5,3

5,18

 

12 tháng

5,21

5,5

5,44

5,46

13 tháng

5,19

5,5

5,42

 

15 tháng

5,58

6

5,86

5,89

18 tháng

5,5

6

5,81

5,84

24 tháng

5,35

6

5,75

5,78

36 tháng

5,08

6

5,6

5,63

Nguồn: BaoViet Bank.

Lãi suất Tiết kiệm EZ-Saving mới nhất tháng 12/2023

Khách hàng cá nhân còn có thể lựa chọn sản phẩm tiết kiệm Ez-Saving tại ngân hàng Bảo Việt. Bước sang tháng 12, khung lãi suất của sản phẩm tiết kiệm này được điều chỉnh trong khoảng 4,2 - 6%/năm, giảm 0,2 - 0,5 điểm %, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Khi đăng ký gửi tiết kiệm tại gói Ez - saving, khách hàng sẽ có thể được nhận lãi suất cao hơn 0,1 - 0,2 điểm % so với biểu lãi suất thông thường ở nhiều kỳ hạn.

Kỳ hạn

Lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ hàng tháng

(%/năm)

Lãi suất lĩnh lãi định kỳ quý

(%/năm)

7 ngày

0,3

   

14 ngày

0,3

   

21 ngày

0,3

   

1 tháng

4,2

   

2 tháng

4,2

4,14

 

3 tháng

4,55

4,53

 

4 tháng

4,3

4,27

 

5 tháng

4,3

4,27

 

6 tháng

5,3

5,22

5,25

7 tháng

5,35

5,16

 

8 tháng

5,35

5,16

 

9 tháng

5,4

5,3

5,35

10 tháng

5,4

5,25

 

11 tháng

5,4

5,25

 

12 tháng

5,6

5,4

5,45

13 tháng

5,7

5,55

 

15 tháng

6

5,92

5,95

18 tháng

6

5,92

5,95

24 tháng

6

5,92

5,95

36 tháng

6

5,92

5,95

Nguồn: BaoViet Bank.

chọn
Cần Thơ dự kiến nâng cấp quốc lộ 91 hơn 7.200 tỷ vào đầu 2025
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (Km00 - Km07) đi qua hai quận của TP Cần Thơ là Ninh Kiều và Bình Thủy, với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, khởi công vào quý I/2025.