Cập nhật lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga mới nhất tháng 3/2023

Theo khảo sát ngày 1/3, ngân hàng Liên doanh Việt - Nga duy trì lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp so với tháng 2. Theo đó, 6 - 8,8%/năm là khung lãi suất được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga tháng 3

Theo ghi nhận, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) triển khai biểu lãi suất tiền gửi vào khoảng 6 - 8,8%/năm dành cho khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ. Theo đó, khung lãi suất này không có sự điều chỉnh mới sao với tháng trước.

Cụ thể, 6%/năm là mức lãi suất ngân hàng được áp dụng cho kỳ hạn 1 - 3 tháng. Ngân hàng áp dụng mức lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 6 tháng.

Tại kỳ hạn 9 tháng và 12 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất tương ứng là 8,3%/năm và 8,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga áp dụng cho kỳ hạn 13 - 18 tháng được duy trì ở mức 8,7%/năm. 

8,8%/năm là mức lãi suất được ngân hàng niêm yết cho kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng.

Ngoài ra, khách hàng có khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần) sẽ được hưởng lãi suất ở mức 1%/năm.

 

Ảnh: VRB

 

Theo khảo sát, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp có các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 36 tháng tiếp tục trong khoảng 6 - 8,8%/năm. Qua so sánh cho thấy, biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp được ngân hàng duy trì ngang nhau trong tháng này và không đổi so với tháng 2.

THÁNG

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

KKH/Non-term

1

1

01 tuần/week

1

1

02 tuần/week

1

1

03 tuần/week

1

1

01 tháng/month

6

6

02 tháng/month

6

6

03 tháng/month

6

6

06 tháng/month

8,1

8,1

09 tháng/month

8,3

8,3

12 tháng/month

8,6

8,6

13 tháng/month

8,7

8,7

15 tháng/month

8,7

8,7

18 tháng/month

8,7

8,7

24 tháng/month

8,8

8,8

36 tháng/month

8,8

8,8

Nguồn: VRB

 

chọn
Bình Phước sẽ phát triển mạnh Chơn Thành và Đồng Xoài, hình thành vùng đô thị lớn phía Nam
Theo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 - 2030, tỉnh này xác định Chơn Thành và Đồng Xoài là hai đô thị cùng tăng trưởng mạnh, là cơ sở để phát triển vùng đô thị lớn ở phía Nam.