Cập nhật lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga mới nhất tháng 1/2023

Theo khảo sát ngày 4/1, ngân hàng Liên doanh Việt - Nga điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Hiện, biểu lãi suất mới vào khoảng 6 - 8,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga tháng 1

Theo ghi nhận mới nhất, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) huy động lãi suất tiền gửi vào khoảng 6 - 8,8%/năm dành cho khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ. Theo đó, khung lãi suất mới tăng 0,20 - 0,5 điểm % so với tháng 12/2022.

Chi tiết hơn, lãi suất ngân hàng được niêm yết cho kỳ hạn 1 tháng là 6%/năm - ngang với kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng, sau khi tăng 0,2 điểm %.

Cùng thời điểm khảo sát, 8,1%/năm, 8,3%/năm và 8,6%/năm là mức lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng gửi tiền tương ứng cho kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng, cùng tăng 0,5 điểm % so với tháng trước.

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga dành cho khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 13 - 18 tháng được ngân hàng điều chỉnh tăng 0,5 điểm % lên cùng mức 8,7%/năm. 

Trong khi đó, 8,8%/năm là mức lãi suất cao nhất đang được triển khai cho kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng, tăng 0,4 điểm % so với tháng 12/2022.

Ảnh: VRB

Ngoài ra, khách hàng có khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần) sẽ được hưởng lãi suất ở mức 1%/năm.

Theo khảo sát, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp có tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 36 tháng cũng được ngân hàng áp dụng khung lãi suất vào khoảng 6 - 8,8%/năm, tăng 0,2 - 0,5 điểm % so với tháng trước. Như vậy, biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp được ngân hàng duy trì ngang nhau trong tháng này.

THÁNG

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

KKH/Non-term

1

1

01 tuần/week

1

1

02 tuần/week

1

1

03 tuần/week

1

1

01 tháng/month

6

6

02 tháng/month

6

6

03 tháng/month

6

6

06 tháng/month

8,1

8,1

09 tháng/month

8,3

8,3

12 tháng/month

8,6

8,6

13 tháng/month

8,7

8,7

15 tháng/month

8,7

8,7

18 tháng/month

8,7

8,7

24 tháng/month

8,8

8,8

36 tháng/month

8,8

8,8

Nguồn: VRB

chọn
Thị trường bất động sản đang đối mặt với 3 rủi ro lớn
Theo chuyên gia Savills, thị trường bất động sản khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 rủi ro lớn, bao gồm rủi ro cấu trúc, rủi ro chu kỳ và rủi ro thị trường.