Cập nhật lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt – Nga tháng 12/2022

Theo ghi nhận ngày 5/12, biểu lãi suất tiền gửi tại ngân hàng Liên doanh Việt - Nga dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp được niêm yết trong khoảng 5,8 - 8,4%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga tháng 12

Theo khảo sát, Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) đang triển khai biểu lãi suất tiền gửi vào khoảng 5,8 - 8,4%/năm dành cho khách hàng cá nhân, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ. So với đầu tháng 11, khung lãi suất này tăng 0,4 - 0,8 điểm %. 

Cụ thể, lãi suất ngân hàng áp dụng cho kỳ hạn 1 tháng tăng 0,5 điểm % lên mức 5,8%/năm. Cùng thời điểm khảo sát, 6%/năm là mức lãi suất đang được ngân hàng triển khai cho kỳ hạn 2 tháng và 3 tháng, lần lượt tăng 0,6 điểm % và 0,4 điểm %.

Đối với các khoản tiền gửi tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất lần lượt là 7,6%/năm và 7,8%/năm, cùng tăng 0,8 điểm %.

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga dành cho khách hàng gửi tiền tại kỳ hạn 12 tháng, là 8,1%/năm, tăng 0,6 điểm %. Tương tự, tiền gửi kỳ hạn 13 - 18 tháng có lãi suất là 8,2%/năm sau khi được ngân hàng điều chỉnh tăng 0,6 điểm %. 

Đối với kỳ hạn 24 tháng và 36, lãi suất ngân hàng tăng 0,6 điểm % lên mức 8,4%/năm.

Ảnh: VRB

Trường hợp khách hàng có khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần) sẽ được hưởng lãi suất ở mức 1%/năm.

Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp có tiền gửi tại kỳ hạn 1 - 36 tháng cũng được ngân hàng điều chỉnh tăng 0,4 - 0,8 điểm % lên khoảng 5,8 - 8,4%/năm. Như vậy, biểu lãi suất dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vẫn được ngân hàng triển khai ngang nhau trong tháng này.

THÁNG

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

KKH/Non-term

1

1

01 tuần/week

1

1

02 tuần/week

1

1

03 tuần/week

1

1

01 tháng/month

5,8

5,8

02 tháng/month

6

6

03 tháng/month

6

6

06 tháng/month

7,6

7,6

09 tháng/month

7,8

7,8

12 tháng/month

8,1

8,1

13 tháng/month

8,2

8,2

15 tháng/month

8,2

8,2

18 tháng/month

8,2

8,2

24 tháng/month

8,4

8,4

36 tháng/month

8,4

8,4

Nguồn: VRB

chọn
Vinhomes đang có 14.700 tỷ đồng tiền và tương đương tiền
Tính đến cuối năm 2022, quy mô tài sản của Vinhomes đạt 361.200 tỷ đồng, trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 53% lên hơn 14.700 tỷ đồng, nhờ mở bán thành công đại dự án mới.