Lãi suất ngân hàng OceanBank tháng 12/2022 tiếp tục tăng

Khảo sát cho thấy, ngân hàng OceanBank tiếp tục tăng lãi suất dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong lần niêm yết gần nhất. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất đang được huy động lên đến 9,5%/năm.

Lãi suất ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng cá nhân

Trong lần cập nhật mới nhất, Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương (OceanBank) tiếp tục tăng lãi suất tiết kiệm đối với tiền gửi tại quầy có kỳ hạn 1 - 36 tháng có phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, hiện lên khoảng 6 - 9,2%/năm.

Trong đó, các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng có lãi suất không đổi tại mức 6%/năm. So với tháng trước, lãi suất dành cho tiền gửi từ kỳ hạn 6 tháng đến 11 tháng cùng tăng 0,5 điểm % lên 8%/năm.

Khách hàng khi chọn gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng và 15 tháng sẽ được hưởng lãi suất 8,6%/năm - tăng 0,6 điểm % trong lần phát hành gần nhất.

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy, ngân hàng đang triển khai mức lãi suất tiền gửi cao nhất là 9,2%/năm sau khi tăng 1,2 điểm %, áp dụng cho ba kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng.

Ảnh: OceanBank

Lãi suất ngân hàng dành cho các khoản tiền gửi online cũng tăng lên khoảng 6 - 9,5%/năm trong tháng này, áp dụng cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, các kỳ hạn từ 6 tháng đến 15 tháng tăng 0,6 điểm % và các kỳ hạn từ 18 tháng đến 36 tháng tăng 1,2 điểm %. Ba kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng hiện có mức lãi suất cao nhất là 9,5%/năm.

Những khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm không kỳ hạn hoặc trong thời gian ngắn (1 tuần, 2 tuần và 3 tuần) sẽ được nhận cùng mức lãi suất không đổi là 0,5%/năm. Lưu ý, chỉ dành riêng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

THỜI HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

Lãi suất cuối kỳ

Tại quầy

Online

Không kỳ hạn

0,5

0,5

1 tuần

0,5

0,5

2 tuần

0,5

0,5

3 tuần

0,5

0,5

01 tháng

6

6

02 tháng

6

6

03 tháng

6

6

04 tháng

6

6

05 tháng

6

6

06 tháng

8

8,3

07 tháng

8

8,3

08 tháng

8

8,3

09 tháng

8

8,3

10 tháng

8

8,3

11 tháng

8

8,3

12 tháng

8,6

8,9

13 tháng

8,6

8,9

15 tháng

8,6

8,9

18 tháng

9,2

9,5

24 tháng

9,2

9,5

36 tháng

9,2

9,5

Nguồn: OceanBank

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng OceanBank áp dụng với khách hàng doanh nghiệp

Tương tự, lãi suất ngân hàng OceanBank dành cho khách hàng doanh nghiệp có tiền gửi trong kỳ hạn 1 - 24 tháng, phương thức lĩnh lãi cuối kỳ, cũng đồng loạt tăng trong tháng này.

Để nhận được mức lãi suất cao nhất là 6,2%/năm, khách hàng thuộc phân khúc này phải có điều kiện tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng hoặc 24 tháng.

Tương tự, lãi suất dành cho các phương thức lĩnh lãi khác cũng tăng trong tháng này, cụ thể: lĩnh lãi đầu kỳ là 4,39 - 5,83%/năm (tăng 0,9 - 1,6 điểm %), lĩnh lãi hàng tháng là 4,59 - 6,03%/năm (tăng 0,81 - 1,57 điểm %) và lĩnh lãi hàng quý là 5,88 - 6,06%/năm (tăng 0,82 - 0,92 điểm %).

OceanBank cũng đang áp dụng mức lãi suất ổn định 0,2%/năm cho các khoản tiền gửi Over Night, tài khoản thanh toán, tiết kiệm không kỳ hạn và vốn chuyên dùng.

Tương tự, mức lãi suất 0,2%/năm cũng tiếp tục được ấn định cho các khoản tiết kiệm ngắn ngày, gồm 1 tuần, 2 tuần và 3 tuần, của khách hàng doanh nghiệp.

KỲ HẠN

LÃI SUẤT (%/năm)

VNĐ

Lĩnh lãi cuối kỳ

Lĩnh lãi đầu kỳ

Lĩnh lãi hàng tháng

Lĩnh lãi hàng quý

TGTT và TKKKH, vốn chuyên dùng.

0,2

 

 

 

Over Night

0,2

 

 

 

1 tuần

0,2

 

 

 

2 tuần

0,2

 

 

 

3 tuần

0,2

 

 

 

01 tháng

4,6

4,39

 

 

02 tháng

4,6

4,39

4,59

 

03 tháng

5,1

4,85

5,07

 

04 tháng

5,1

4,85

5,06

 

05 tháng

5,1

4,85

5,05

 

06 tháng

5,7

5,39

5,63

 

07 tháng

5,7

5,39

5,62

 

08 tháng

5,7

5,39

5,6

 

09 tháng

5,7

5,39

5,59

 

10 tháng

5,7

5,39

5,58

 

11 tháng

5,7

5,39

5,56

 

12 tháng

6,2

5,83

6,03

6,06

24 tháng

6,2

5,83

5,85

5,88

Nguồn: OceanBank

chọn
Thủ tướng đề nghị thông xe toàn tuyến Vành đai 3 TP HCM vào tháng 6/2025, nghiên cứu xây dựng Vành đai 4
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 4 tỉnh, thành phố có tuyến Vành đai 3 TP HCM đi qua phối hợp để giải phóng mặt bằng, khởi công dự án vào 6/2023, cơ bản thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào tháng 6/2025, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 6/2026.