Cập nhật lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga tháng 11/2023 chi tiết nhất

Trong tháng này, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga được duy trì ổn định, không thay đổi so với cùng kỳ tháng trước.

Lãi suất ngân hàng Liên doanh Việt - Nga tháng 11/2023

Khảo sát ngày 3/11 tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB), khung lãi suất huy động tiền gửi không ghi nhận có thêm điều chỉnh mới. Hiện lãi suất áp dụng cho khách hàng cá nhân tại kỳ hạn 1 - 36 tháng dao động trong khoảng từ 4,5%/năm đến 5,9%/năm.

Trong đó, ngân hàng áp dụng lãi suất cùng mức 4,5%/năm cho các khoản tiền gửi ở kỳ hạn từ 1 tháng đến 3 tháng. 

Tiền gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 6 tháng đang được huy động với lãi suất 5,5%/năm. Còn ở kỳ hạn 9 tháng lãi suất tiết kiệm tiếp tục được duy trì ở mức 5,6%/năm.

Lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga áp dụng tại kỳ hạn phổ biến 12 tháng ghi nhận ở mức 5,7%/năm. Tiếp đó các kỳ hạn gửi từ 13 tháng đến 36 tháng được ngân hàng niêm yết lãi suất là 5,9%/năm. Theo khảo sát, đây cũng đang là mức lãi suất tiền gửi cao nhất đang được triển khai tại VRB ở thời điểm này.

Ảnh: Tạp chí Tài chính

Đối với khách hàng doanh nghiệp, mức lãi suất ngân hàng cũng đi ngang tại tất cả kỳ hạn trong tháng này. Theo đó, phạm vi lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ, dao động trong khoảng từ 4%/năm đến 5,9%/năm.

Ngoài ra, khách hàng có khoản tiền gửi không kỳ hạn hoặc kỳ hạn ngắn (1 - 3 tuần) sẽ được hưởng lãi suất ở mức 0,5%/năm cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

THÁNG

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

KKH/Non-term

0,5

0,5

01 tuần/week

0,5

0,5

02 tuần/week

0,5

0,5

03 tuần/week

0,5

0,5

01 tháng/month

4,5

4

02 tháng/month

4,5

4,1

03 tháng/month

4,5

4,5

06 tháng/month

5,5

5,5

09 tháng/month

5,6

5,6

12 tháng/month

5,7

5,7

13 tháng/month

5,9

5,8

15 tháng/month

5,9

5,8

18 tháng/month

5,9

5,9

24 tháng/month

5,9

5,9

36 tháng/month

5,9

5,9

Nguồn: Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga.

Biểu lãi suất ngân hàng nêu trên có thể thay đổi theo từng địa bàn. Để biết mức lãi suất cụ thể, khách hàng vui lòng liên hệ tới các Chi nhánh/Phòng Giao dịch VRB trên toàn quốc.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.